עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות)

היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות)


ביום 27.06.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954, הקובע כי עובד אשר בת זוגו ילדה, יהיה זכאי להיעדר מהעבודה עד 5 ימים מיום הלידה.
עד היום, הנושא היה מוסדר בחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס – 2000, אשר קבע כי עובד יהיה רשאי להיעדר עד שבעה ימים בשנה, על חשבון ימי המחלה, לצורך ליווי זוגתו לטיפולים במהלך ההיריון (במידה ונשקפת לה או לעובר סכנה) ולצורך ליוויה ביום הלידה.
התיקון החדש אשר עתיד להתפרסם ברשומות בימים הקרובים, קובע שעובד שבת זוגו ילדה, יהיה רשאי להיעדר מהעבודה עד 5 ימים לאחר יום הלידה.
המעסיק אינו רשאי למנוע מהעובד להיעדר מהעבודה בימים אלו.
שלושת הימים הראשונים בהם נעדר העובד, יחשבו לימי חופש, וינוכו מימי החופשה הצבורים של העובד. במידה ולעובד אין ימי חופש צבורים – ההיעדרות תיחשב כחופשה ללא תשלום.

היום הרביעי והחמישי להיעדרות יחשבו לימי מחלה, והעובד יהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור 50% משכרו עבור ימים אלו.
היעדרות ביום הלידה עצמה – תיחשב כיום הראשון להיעדרות עקב מחלה, והעובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה בגין יום זה.
שלושת ימי המחלה אליהם התייחסנו (היום הרביעי והחמישי לאחר הלידה ויום הלידה עצמה) ייחשבו כולם לימי היעדרות עקב היריון של בת זוג, וימים אלו ינוכה ממכסת 7 ימי ההיעדרות אשר קבועים בחוק דמי מחלה שהוזכר בסעיף 2 לעיל.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין