עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות

כזכור, ביום 25/06/14 נחתם הסכם קיבוצי כללי בעניין העסקת אנשים עם מוגבלויות, בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית, הסכם זה הורחב בצו הרחבה ביום ה- 21/09/14.
ההסכם חל אך ורק על חברות במגזר הפרטי המעסיקות 100 עובדים או יותר. על פי ההסכם החברות הנ"ל מחויבות ב"ייצוג הולם" של עובדים בעלי מוגבלויות.
בתום השנה הראשונה מכניסתו של ההסכם לתוקף המעסיקים חויבו לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בשיעור של 2% לפחות מכוח האדם בחברה.
ואילו בתום השנה השנייה, ייצוג הולם ייחשב להעסקת בעלי מוגבלויות בשיעור של 3% לפחות מכוח האדם בחברה.
ביום ה- 01/10/15 התקיימה ועדת מעקב בנוכחות נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים הכללית החדשה במטרה לקדם את ביצועו של ההסכם ולתת כלים בידי המעסיקים לביצוע ההסכם.
במסגרת פרוטוקול הועדה נקבע כי "אדם עם מוגבלות" לצורך יישום ההסכם הוא אדם אשר מתקיימים בו אחד מאלה:
מוגבלותו הינה מוגבלות של 40% נכות ומעלה המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה או משרד הבריאות.
עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה או משרד הבריאות.
הינו נכה צה"ל אשר עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי משרד הביטחון.
כמו כן נקבע כי מעסיק אשר אינו עומד במכסה הקבועה בהסכם, יידרש להראות כי לעניין משרות פנויות או חדשות נקט בצעדים לשם העסקת אנשים עם מוגבלות, כדלקמן:
  1. קיים אצל המעסיק עובד הממונה כאחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות.
  2. למעסיק תכנית שנתית בנושא קידום אנשים עם מוגבלות.
  3. המעסיק פנה לשלושה גורמים שונים המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות לשם קידום קליטת אדם עם מוגבלות לתפקיד הרלוונטי (אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי, מטב לשילוב אנשים עם מוגבלות שמשרד הכלכלה, שירות התעסוקה, אגף השיקום במשרדי הרווחה/הבריאות הביטחון, גופי השמירה המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות, שירות לעיוור ופורטל "עבודה נגישה").
  4. מעסיק אשר אדם עם מוגבלות ביקש להתקבל לתפקיד אצלו ולא התקבל, יתעד בכתב הנימוקים לאי קבלת המועמד לעבודה וישמור תיעוד זה.
נקבע כי מעסיק שעשה הפעולות האמורות בתום לב יראו אותו כמי שפעל לקידום הייצוג ההולם.
כמו כן, מוקם צוות מטעם הצדדים אשר יענה על שאלות שוטפות ויביאן במידה הצורך להחלטת ועדת המעקב.


 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין