עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות
א.ג.נ,
 
הנדון:        הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות
 
ביום 25/06/14 נחתם הסכם קיבוצי כללי בעניין העסקת אנשים עם מוגבלויות, בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה  ולהלן עיקריו:
1.      ראשית יובהר כי ההסכם יחול אך ורק על חברות במגזר הפרטי המעסיקות 100 עובדים או יותר.
2.      על פי ההסכם, המעסיקים יחויבו למה שמוגדר "ייצוג הולם" של עובדים בעלי מוגבלויות.
3.      לעניין ההסכם מוגד "אדם עם מוגבלות" ע"פ ההגדרה הקבועה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוקבלות, התשנ"ח-1998, קרי אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
4.      בתום השנה הראשונה מכניסתו של ההסכם לתוקף המעסיקים יחויבו לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בשיעור של 2% לפחות מכוח האדם בחברה.
5.      ואילו בתום השנה השנייה, ייצוג הולם ייחשב להעסקת בעלי מוגבלויות בשיעור של 3% לפחות מכוח האדם בחברה.
6.      ההסכם קובע כי על מעסיק למנות אדם מטעמו לאחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם יישום האמור לעיל וקידם ייצוג הולם, למען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.
7.      ההסכם אף קובע כי תוקם ועדת מעקב אשר תעקוב אחרי יישום ההסכם ותהיה מוסכמת להכריע בהסכמה בחילוקי דעות בנוגע להסכם.
8.      במסגרת ההסכם נקבע כי הצדדים להסכם יפנו לשר הכלכלה בבקשה להוצאת צו הרחבה על הוראות הסכם, וכי הוראות ההסכם יכנסו לתוקף עם הוצאת צו הרחבה כאמור.
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות. חשוב להבהיר כי נוסח ההסכם מעורר סוגיות פרשניות רבות אשר טרם הובררו עד תום ולפיכך על כל מעביד לקבל ייעוץ פרטני בייחס לאופן ייושם ההסכם ביחס לעובדיו.
 
                                                                                                            בכבוד רב
                                                                                                            דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין