עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט


הנדון: הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט

 
1.             כידוע בהתאם לפסיקת בג"ץ ככלל בהיעדר הסכמה ברורה של הצדדים, יש לשאוף לכך שברירת הדין תביא לכך שבתחום יחסי העבודה יוחל דין זהה ושווה על כל העובדים שאין ביניהם שונות רלוונטית בהיותם מבצעים עבודה שווה או שוות ערך.
2.             בהתאם לכך יש הטוענים כי חובת ביצוע ההפרשה הפנסיונית כקבוע בהוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ובהסכמים הקיבוציים הענפיים תחול, ככלל, גם על מבקשי מקלט ("פליטים") המועסקים על ידי מעבידים ישראלים.
3.             טענה זו לא בהכרח מתקבלת בבתי הדין לעבודה, ובהקשר זה ניתנו לאחרונה פסק- דין במסגרם נדחו תביעות לתשלום הפרשה פנסיונית למבקשי מקלט:
·      בתיק ד"מ ת"א 58678-1-13 KIYTE ADAMS  נגד קצת אחרת פתרונות בע"מ, נקבע על ידי כבוד השופטת ד"ר אריאלה גילצר- כץ כי:
"במקרה דנן לא ניתן להפריש כספים לפנסיה בעבור עובדים שנכנסו לארץ באופן בלתי חוקי אלא לעובדים ישראלים ועובדים זרים אשר נמצאים בארץ על פי רישיון עבודה".
·     בעניין סע (ת"א) 26166-07-11 רדה קברב נ' שירותי ישראל צ.ב. (2007) בע"מ, כי:
"עובדים ישראלים ועובדים זרים אשר נמצאים בארץ על פי רישיון עבודה ניתן לבטחם בפנסיה אולם לא ניתן לבטח כלל פליטים והנושא לא הוסדר בנהלים או בדין. אשר על כן דין רכיב תביעה זה להידחות."
4.             גם אם פונים לגישה המחמירה ולפיה ישנה חובת הפרשה לתגמולים בגין מבקשי מקלט, הרי שמרבית קרנות הפנסיה / חברות הביטוח מסרבות לקלוט עובדים מסוג זה לביטוח, כך שאין אפשרות ממשית לערוך עבורם הסדר פנסיוני.
 
 
5.             בנסיבות אלו, ישנן מספר חלופות ואפשרויות הכיצד לנהוג בעובדים אלה בכל הנוגע להיבט הפנסיוני לרבות הפקדת חלק המעביד לחשבון בנק ייעודי, ביצוע הפרשה רעיונית בספרי החברה של סכומי ההפקדה הפנסיונית בגין עובדים זרים המועסקים על ידם ועוד.
6.             מטבע הדברים ולאור הערפל המשפטי מוצע לפנות לייעוץ משפטי מתאים לצורך בדיקת אפשרויות העסקתם של עובדים מסוג זה, ובפרט בנוגע להיבט הפנסיוני.
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
                                                                                                        בכבוד רב
                                                                                                        דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין