עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
ג.א.נ,
 

הנדון: זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה

 
1.         ביום ה- 30.10.14 פורסמה הכרעת דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בתיק ת"פ 2881-09 מדינת ישראל- רשות האוכלוסין וההגירה נ' מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם בע"מ (מותב בראשות כבוד השופטת הבכירה מיכל לויט), במסגרתו זוכתה הנאשמת מכתב אישום שהוגש כנגדה על ידי המאשימה בגין הפרה נטענה של הוראות חוק חופשה שנתית וחוק הודעה מוקדמת.
2.         מעבר לסנקציה הכספית, להרשעת החברה משמעויות מרחיקות לכת, לרבות במקרה של הגשת הצעות למכרזים והתקשרויות עם גופים הכפופים לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992.
3.         לחברת מיקוד ייוחסו שני אישומים:
א.     עבירה של אי מתן אישור בכתב לעובד על תקופת עבודתו בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת;
ב.     עבירה של אי תשלום פדיון חופשה לעובד תוך פרק זמן מתקבל על הדעת ובלא צידוק מספיק;
4.         בית הדין קבע כי במשפט הפלילי נטל השכנוע מוטל על התביעה, הנושאת בעול הוכחת האשמה ואין היא יוצאת ידי חובה זו, אל אם כן יש בחומר הראיות כולו, כדי להוכיח את כל יסודות העבירה נשוא האישום, במידה של למעלה מספק סביר.
עבירה על חוק הודעה מוקדמת:
5.         חברת מיקוד, אשר יוצגה באמצעות משרדנו,  טענה כי במועד סיום העסקת העובד הוא דרש לקבל מכתב פיטורים והחברה סירבה לעשות כן משהעובד התפטר. עם זאת, טענה החברה כי היא הוציאה לעובד אישור על תקופת העסקה בתוך 14 יום מסיום עבודתו ושלחה אותו לעובד בזמן אמת. מאחר והעובד טען שלא קיבל את האישור, הוא נשלח אליו בשנית.
6.         בנסיבות אלה קבע בית הדין כי בנסיבות בהן העובד אישר כי ניטש בינו לבין הנאשמת ויכוח באשר לתוכן מכתב סיום ההעסקה שיינתן לו, כשהעובד דרש מכתב פיטורים על מנת לקבל דמי אבטלה באופן מיידי והנאשמת הסכימה ליתן בידיו אישור העסקה בלבד ומשאין מחלוקת כי אישור ההעסקה שהוצא על ידי הנאשמת נשא תאריך של ימים ספורים לאחר סיום ההעסקה, ונוכח טענת החברה כי אישור זה נשלח לעובד בזמן אמת ונשלח בשנית, עולה ספק באם האישור נשלח לעובד בתוך פרק הזמן הקבוע לכך בחוק.
7.         ואולם, בית הדין קבע כי משעסקינן בהליך פלילי ספק זה צריך לפעול לטובת הנאשמת ועל כן, נקבע כי המאשימה לא הוכיחה מעבר לכל ספק סביר את יסודות העבירה ועל כן זיכה בית הדין את החברה מעבירה זו.
עבירה על חוק חופשה שנתית:
8.         לגבי העבירה השנייה נקבע כי אין חולק כי לעובד שולם פדיון חופשה כשלושה חודשים לאחר סיום עבודתו אצל הנאשמת.
9.         לטענת המאשימה, החברה שלמה את פדיון החופשה תוך זמן שלא מתקבל על הדעת וללא צידוק מספיק.
10.      בית הדין קבע כי מהעדויות עלה כי בין הצדדים התגלע ויכוח באשר לזכות העובד לדמי חופשה, בנסיבות סיום העסקתו שכן החברה טענה כי קיזזה את דמי ההודעה המוקדמת מדמי החופשה שהגיעו לעבוד שכן התפטר במפגיע.
11.      בית הדין קבע בנסיבות אלה בהן אין מחלוקת כי העובד התפטר מבלי שנתן הודעה מוקדמת ונתגלעו בין הצדדים חילוקי דעות באשר לזכאות העובד לכספים בשל אופן סיום העסקתו, די בכך כדי להוות "צידוק מספיק" לאי תשלום הזכויות במועד סיום ההעסקה.
12.      לאור האמור לעיל, זיכה בית הדין את חברת מיקוד אף מן העבירה דנא.
13.      יש לציין כי זיכוי החברה משני האישומים אשר פורטו בכתב האישום, ובפרט קביעות בית הדין לעבודה כי עצם הספק מהווה "צידוק מספיק" לאי תשלום הזכויות וכי ספק צריך לפעול לטובת הנאשמת, הינם משמעותיים ביותר בעבור מעסיקים הנאלצים להתמודד חדשות לבקרים עם ביקורות, עיצומים כספיים וכתבי אישום המוגשים חדשות לבקרים על ידי גורמי האכיפה במשרד הכלכלה.
 
 
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין