עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> זכאות לפיצויי פיטורים לאחר הפסד מכרז בענף הניקיון

הנדון:    זכאות לפיצויי פיטורים לאחר הפסד מכרז בענף הניקיון

 
1.           נושא ניודם של עובדי ניקיון מאתר לאתר ובעיקר בעקבות "הפסד מכרז" נדון רבות בפסיקה.
2.           פעמים רבות עובדים אשר מעסיקיהם הפסידו מכרז ממשיכים לעבוד תחת הקבלן החדש באתר ובמקביל מגישים תביעות כנגד החברה הקודמת בגין פיצויי פיטורין.
3.           יובהר כי בהסכם הקיבוצי החדש בענף הניקיון, אשר נחתם ביום ה- 11/07/13 ונכנס לתוקף עם פרסום צו ההרחבה ביום 1/03/14, הסוגיה כבר לא עומדת לפרשנות ובסעיף 34 להסכם נקבע מפורשות כי:
"(ב) במקרה של חילופי מעסיקים, תינתן לעובד הזכות להודיע למעסיק היוצא כי הוא מעוניין להיות מועסק אצל המעסיק הנכנס ברציפות להעסקתו אצל המעסיק היוצא.
(ג) הודיע העובד על רצונו להמשיך להיות מועסק כאמור בסעיף קטן (ב)-
(1) העובד יהיה זכאי לקבל מהמעסיק היוצא תשלום מלא בגין כל זכויותיו הסוציאליות עבור מלוא תקופת עבודתו אצל המעסיק היוצא וסיומה, לרבות תשלום מלא בגין פיצויי פיטורים עבור תקופת עבודתו אצל המעסיק היוצא.
(2) לעובד תיחשב כל תקופת עבודתו אצל המעסיק היוצא לצורך חישוב כל זכויותיו התלויות בותק אצל המעסיק הנכנס, לרבות לעניין מענק התמדה ותוספת ותק.
(ד) מקום בו הביע עובד את רצונו לסיים את העסקתו אצל המעסיק היוצא ולא להמשיך אצל המעסיק הנכנס, במקרה חילופי מעסיקים, ייחשב העובד כמפוטר".
4.           ביום ה- 25/05/14 ניתן פסק הדין בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בתיק ס"ע 52058-01-12 ציונה ציפרבלט נ' רשת בטחון בע"מ במסגרתו נדונה, סוגיית ניוד עובד מאתר עבודה אחד למשנהו במקרה של הפסד מכרז.
5.           מדובר בתביעה של עובדת ניקיון בפרויקט חברת החשמל אשר הוגשה בגין פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד, פיצוי בגין פיטורין שלא כדין, החזרי נסיעות, חגים, חופשה, הבראה, הפרשי תגמולים, תוספת וותק ופיצוי בגין הפסד מס.
 
6.           במסגרת התביעה נטען ע"י העובדת, אשר הועסקה כמנקה באתר קרוב ל- 2 שנים, כי לאור העובדה שהחברה הפסידה את המכרז שבמסגרתו סיפקה שירותי ניקיון לחברת החשמל היא זכאית לפיצויי פיטורין.
7.           לעובדת נמסרה הודעה כי החברה מסיימת ליתן שירותי ניקיון באתר והוצע לעובד שיבוץ מחדש. עוד נכתב כי אם לא תגיע העובדת לשיבוץ ייערך לה גמר חשבון.
8.           העובדת רשמה בכתב ידה על גבי המסמך: "תודה. אינני מעוניינת בשיבוץ באתר אחר ואי לכך אינני מגיע למשרד. אבקש גמר חשבון כחוק".
9.           בהמשך אף חתמה העובדת על מסמך בו היא מצהירה כי איננה מעוניינת לעבוד בחברה. העובדת המשיכה לעבוד באתר בו הועסקה אצל הקבלן שהחליף החברה.  העובדת טענה כי החברה לא הציעה לה עבודה חלופית למרות שהודיעה לה כי היא מציעה לה עבודה חילופית וכי היא המשיכה לעבוד באותו מקום עבודה אצל הקבלן שהחליף את החברה.
10.       בית הדין קבע כי גם על פי פסיקת בית הדין הארצי בעניין דינאמיקה במקרה בו המעביד הקודם מציע לעובד מקום עבודה חלופי, סביר וממשי אין העובד זכאי לפיצויי פיטורין.  עוד נקבע כי במקרה הנדון כל שיבוץ אשר הייתה החברה מציעה לעובדת היה נדחה על ידה ועל כן מדובר בהתפטרות.
11.       בנסיבות אלה בית הדין דחה תביעת העובדת לתשלום פיצויי פיטורים מכוח הפסד המכרז, תוך שנקבע כי:
"מהראיות ברי כי התובעת לא הייתה מעוניינת להמשיך לעבוד אצל הנתבעת. הנתבעת הבהירה זאת היטב עם סיום עבודתה אצל הנתבעת....
ברי, אם כן, כי כל שיבוץ שהייתה מציעה הנתבעת היה נדחה על ידי התובעת והתובעת לא הייתה מעוניינת לעבוד עוד בנתבעת. על פי הדין זוהי התפטרות...
התובעת נקטה בפעולה חד משמעית וכתב היא איננה מעוניינת להמשיך ולעבוד אצל הנתבעת. אשר על כן התובעת איננה זכאית לפיצויי פיטורים".
12.       יובהר כי מדובר בפסק דין מהותי הנוגע לזכות המעביד לנייד את עובדיו במקרה של סיום התקשורת עם לקוח והכל בכפוף לכך כי המעביד אכן הציע לעובד שיבוצים אחרים באותם תנאי העסקה לרבות שכר והעובד סירב לקבלם.
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
                                                                                                        בכבוד רב
                                                                                                        דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין