עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> זכות לפיצויי פיטורים במקרה של ניוד מאבטח מאתר עבודה אחד למשנהו
הנדון:    זכות לפיצויי פיטורים במקרה של ניוד מאבטח מאתר עבודה אחד למשנהו
 
1.        סוגיית ניוד עובדי שמירה ואבטחה בין אתרי עבודה, בפרט במקרה של "הפסד מכרז", נדונה בשורה ארוכה של פסקי דין הן בבית הדין הארצי לעבודה והן בבתי הדין האזוריים.
2.        כידוע, במסגרת ההסכם הקיבוצי העדכני בענף השמירה והאבטחה, בוטל הסעיף אשר היה קיים בהסכם הקודם ואשר הקנה, לכאורה, לעובד שמירה הזכות להישאר באתר העבודה מקרה בו מעבידו חדל מלספק שירותי אבטחה במקום, לעבור לקבלן החדש תוך זכאות לפיצויי פיטורים (סעיף כ(11) להסכם הקיבוצי מיום 12.7.72).
3.        למרות הסדר זה, הנוהג בו עובדים אשר מעבידיהם חדלו מלספק שירותי אבטחה ממשיכים לעבוד תחת הקבלן ומגישים תביעות כנגד החברה הקודמת בגין פיצויי פיטורים השתרש לצערנו ובתי הדין נדרשים חדשות לבקרים לתביעות עובדים בסוגיה זו.
4.        ביום ה- 26/02/2013 ניתן פסק הדין בתיק ס"ע 27932-03-11 שריה הלוי נ' מודיעין אזרחי בע"מ במסגרתו נדונה, לראשונה, סוגיית ניוד עובד מאתר עבודה אחד למשנהו במקרה של הפסד מכרז בעידן ההסכם הקיבוצי החדש וכן סוגיות נוספות (משרדנו ייצג את חברת האבטחה).
5.        מדובר בתביעה ע"ס 77,201 ₪ של עובד פרויקט המשרד להגנת הסביבה אשר הוגשה בגין פיצויי פיטורים, שעות נוספות ושעות לילה, חגים, חופשה, גמל, הכשרות וריענונים, שכר עבודה בגין החובה להתייצב רבע שעה לפני משמרת, תוספת וותק ומשפחה.
6.        במסגרת התביעה נטען ע"י העובד, אשר הועסק כמאבטח במשרד להגנת הסביבה קרוב ל- 5 שנים, כי לאור העובדה שחברת האבטחה חדלה מלספק שירותי אבטחה למשרד והוא בחר להישאר לעבוד באתר זה תחת הקבלן החדש, הוא זכאי לפיצויי פיטורים.
7.        לשמחתנו בית הדין דחה תביעת העובד לתשלום פיצויי פיטורים מכוח הפסד המכרז, תוך שנקבע כי למרות שהעובד החל לעבוד בתקופת ההסכם הקיבוצי הישן, הרי שעם כניסת ההסכם החדש לתוקף בטלה ההוראה בדבר תשלום פיצויי פיטורים מיידים לאור הפסד מקום עבודה.
8.        בית הדין הוסיף וקבע כי: "הנתבעת הינה חברה המספקת שירותי אבטחה למקומות שונים, ומשזהו טיבה, היא רשאית להעביר עובדים מקום עבודה אחד לאחר במסגרת הפררוגרטיבה הניהולית הנתונה לה, וכל עוד הדבר נעשה מטעמים מוצדקים ובתום לב. משהופסקה ההתקשרות בין הנתבעת למשרד לאיכות הסביבה, רשאית התובעת להעביר את עובדיה למקום עבודה אחר כל עוד אינה פוגעת בזכויותיהם".
9.        עוד נקבע כי האמור בהוראות חשכ"ל לגבי זכות העובד להפרשה בגין פיצויי פיטורים, חלה רק במקרה של "אירוע מזכה" העובד זכאי לקבל הכספים שהופרשו בשיעור 8.33% ולפיכך גם התביעה לפיצויי פיטורים מכוח עילה זו נדחתה!
10.     העובד הציג טענות נוספות לעניין החובה להגיע רבע שעה לפני משמרת וזכותו לתשלום שכר עבור אותה התייצבות. טענה זו נדחתה על ידי בית הדין תוך שנקבע כי על העובד להוכיח טענתו בדבר התייצבות לפני מועד תחילת המשמרת, בראיות והדבר לא נעשה.
11.     מדובר בפסיקה חשובה אשר לראשונה נותנת תוקף להסדר (השלילי) אשר נקבע בהסכם הקיבוצי הענפי ומכירה בזכות המעביד להעביר את עובדיו ממקום עבודה אחד לאחר, ובלבד שהדבר נעשה מטעמים מוצדקים, בתום לב, ותוך שמירה על זכויותיהם ובכפוף להוכחת הצעות עבודה חלופיות אשר נמסרות לעובד מבעוד מועד.
12.     חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
 
 
                                                                                                בכבוד רב
                                                                                    דוד בכור, עו"ד
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין