עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> עבודה ביום הזיכרון / יום העצמאות
תל-אביב, ‏כ"ו בניסן תשע"ה
                                                                                                            15 אפריל 2015
 
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
 
 
ג.א.נ,
הנדון:    עבודה ביום הזיכרון / יום העצמאות
 
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
 1. על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג- 1963 ד' באייר הוא יום הזיכרון ותחילתו משקיעת החמה אור ליום ד' באייר, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו. השנה יום הזיכרון חל ביום רביעי 22 באפריל (המועד הוקדם).
 2.  יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, נחשב לערב חג ושעות העבודה המותרות בו, מוסדרות בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי (להלן: "צו ההרחבה") כדלקמן:
 1. במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, יום העבודה הוא עד 7 שעות (בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה).
 2. במקומות עבודה, שבהם עובדים חמישה ימים בשבוע, יום העבודה הוא של 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או של 7 שעות, בתשלום של 8 שעות (על פי צו ההרחבה המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).
 3. במקומות עבודה, שבהם עבדו 6 שעות בערבי חג, בתשלום של 8 שעות, ימשיכו לעבוד כך.
 4. במקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי כללי /מיוחד ו/או צו הרחבה או הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד, יש לנהוג בהתאם להוראה המיטיבה.
 1. יום העבודה בערב יום הזיכרון (21.4.2015) אינו נחשבה לערב חג ומדובר ביום עבודה רגיל.
 
 
 
זכאות להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון:
 1. על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השכי"ג-1963, קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל, שהם: הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם (סעיף 4א. לחוק). לפיכך, רק עובד שהוא קרוב משפחה לפי המפורט לעיל, יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום הזיכרון.
 2. עובד שהשתתף באזכרה לחללי מערכות ישראל, והוא אינו קרוב משפחה לא יהיה זכאי לשכר בגין היעדרות זו.
יום בחירה:
 1. בהתאם לחוק חופשה שנתית עובד רשאי לקחת, יום חופשה אחד, על חשבון ימי חופשתו השנתית באחד מהימים המנויים בתוספת 1 לחוק, ובלבד שהודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש. ברשימת הימים המנויים בתוספת, מצוי גם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור.
 2. בהתאם לאמור לעיל, עובד יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרותו ביום הזיכרון, ללא ניכוי משכרו או ממכסת ימי החופשה שלו, רק אם הוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או במידה והוא זכאי ליום בחירה על חשבון המעסיק מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה או נוהג במקום העבודה. עובד שאינו קרוב משפחה בהתאם להגדרה בחוק, רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש של 30 ימים למעסיק.
 3. כמו כן, יש לוודא אם במקום העבודה לא חל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי או נוהג, המקנים לעובד יום בחירה במועד זה.
פתיחת עסקים ביום הזיכרון :
 1. על פי סעיף 4 לחוק יום הזיכרון, בליל יום הזיכרון יהיו בתי הקפה סגורים מתחילת יום הזכרון (21.4.2015 ליל יום הזיכרון) ועד לזריחת השמש למחרתו וכמו כן נאסר לקיים במהלכו עינוגים ציבוריים.
 2. עינוג ציבורי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 כולל: הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים.יצויין כי עבירה על הוראות סעיף 4 כאמור, הינה עבירת קנס
יום העצמאות
דמי חגים עבור יום העצמאות:
 1. יום העצמאות חל השנה ב-23.4.2015 והוא יום שבתון שהמעביד חייב בתשלומו.
 2. לגבי עובדים על בסיס יומי/שעתי צו הרחבה קובע שלאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה ואי היעדרות מעבודה סמוך ליום החג העובד זכאי לתשלום עבור ימי חג לרבות יום העצמאות.
עבודה ביום העצמאות:
 1. עובד שעבד ביום העצמאות ( החל בחצות הלילה וסיום בחצות) משום שמקום העבודה בו הוא עובד כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות, זכאי לגמול של לא פחות מ-150% משכרו הרגיל.
 2. מקום עבודה שאינו נמנה עם מקומות העבודה שיש להפעילם בחג כאמור, המעביד אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד בחג.
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו. תשומת לבכם כי ישנם ענפים בהם קיימים הסכמים קיבוציים עדיפים על ההוראות האמורות לעיל
 
 
                                                                                                        בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד
 
 
 

 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין