עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדון פסיקה- ההסתדרות הכללית הינה ארגון העובדים היציג בענף האבטחה;
תל-אביב, ‏‏כ' בניסן תשע"ה
                                                                                                            9 אפריל 2015
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:    ההסתדרות הכללית הינה ארגון העובדים היציג בענף האבטחה
 
 1. ביום ה- 20/01/2015 ניתנה החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בתיק ס"ק 43570-10-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מודיעין אזרחי ומוזיאון ישראל (כבוד השופטת יפה שטיין), אשר דחתה את בקשת החברה לסילוק  על הסף של בקשת ההסתדרות הכללית החדשה לפתיחה הליך של סכסוך קיבוצי.
 2. ההסתדרות הכללית טענה כי החברה וכן המוזיאון מפרים את חוק השמירה והניקיון ואת הצו, בכך שהם לא מפרישים למאבטחים כספים לקרן השתלמות, החל מיום 1.9.13 כאמור בסעיף 5 לצו.
 3. ההסתדרות הכללית טענה כי החברה מעסיקה 120 מאבטחים במוזיאון, אשר מוגדר על פי חוק השמירה והניקיון כגוף ציבורי, ולכן חוק השמירה והניקיון והצו חלים עליו.  פי חוק השמירה והניקיון כל חברה קבלנית אשר תתקשר עם גוף ציבורי לצורך מתן שירותי אבטחה, חייבת בקיום הוראותיו.
 4. החברה והמוזיאון טענו כי להסתדרות הכללית אין כל מעמד כצד לסכסוך קיבוצי משני טעמים:
 1. היא אינה הארגון היציג של עובדי החברה המועסקים במוזיאון, אלא שקיים ארגון עובדים יציג המאוגד תחת הסתדרות העובדים הלאומית.
 2. מדובר בסכסוך לעניין יישומו של חוק וצו שהוצא מכוחו, אשר אינו כולל הוראה מפורשת באשר לזכות התביעה של "ארגון עובדים יציג בענף" בנוגע לאכיפתו.
 1. ההסתדרות הכללית טענה כי היא ארגון עובדים היציג בענף השמירה, היא זו שחתמה על ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.12 אשר שיפר את תנאי העסקה של העובדים בתחום השמירה והניקיון בשירות הציבורי ולפיכך היא רואה עצמה מחויבת לאכיפתו.
 2. לטענת ההסתדרות הכללית, במקרה הנדון הארגון היציג במקום העבודה ויתר על זכות העובדים לביצוע הפרשות לקרן השתלמות, ולכן יש לאפשר הסתדרות לייצג את העובדים בעניין.
 3. לאחר שמיעת טענות הצדדים, בית הדין דחה את בקשת החברה והמוזיאון לדחיית הבקשה על הסף.
 4. נקבע כי בנסיבות המקרה דנן, בהן ארגון העובדים היציג במקום העבודה (הסתדרות העובדים הלאומית), נדרש לסוגיה שבמחלוקת, והחליט, בהתאם לחוות דעת משפטית מטעם המוזיאון, שהפרשנות מטעם המוזיאון לצו הנדון, היא הפרשנות הנכונה ועל כן לא הגיש בקשת צד מטעמו, עולה החשש כי האמור בחוק ובצו יתרוקן מתוכנו כאשר הצדדים עליהם חלה החובה למלא את הוראות הצו- אינם עושים זאת כתוצאה מפרשנותם שלהן, ואילו ארגון העובדים באותו מקום עבודה נמנע מלנקוט פעולה כלשהי לאחר שקיבל את פרשנות המעסיק. בנסיבות אלה יש מקום לאפשר להסתדרות הכללית למלא את החלל שנוצר ולייצג את העובדים במחלוקת הקיימת.
 5. בית הדין קבע כי נכונה הטענה כי חוק השמירה והניקיון והצו שותקים בעניין זכות התביעה מכוחו, אולם אין לקבוע בנדון כי הדבר מהווה "הסדר שלילי" באשר לזכות התביעה של ההסתדרות הכללית, אשר לה מעמד מיוחד, הן מתוקף מעמדה כצד לכריתתו של ההסכם הקיבוצי אשר על יסודותיו נחקק חוק השמירה והניקיון והן מכוח מעמדה כארגון יציג ענפי בענף השמירה והאבטחה.
 6. נקבע כי חוק השמירה והניקיון והצו שהוצא מכוחו מושתתים על האמור הסכם הקיבוצי, אשר לכריתתו הביאה ההסתדרות הכללית ועליו היא חתומה. אך טבעי הוא, כי ההסתדרות הכללית רואה עצמה מחויבת לאכיפת הוראות חוק השמירה והניקיון והצו שהוצא מכוחו.
 7. בית הדין אף קבע כי החברה וכן המוזיאון לא הציעו כל דרך אלטרנטיבית לפתרון המחלוקת, אשר לדידם אינה קיימת, משארגון העובדים היציג במקום העבודה, קיבל את פרשנותם לעניין הוראות הצו. בית הדין קבע כי הדבר מחזק את המסקנה לפיה יש ליתן להסתדרות הכללית את המעמד והמקום להמשיך בהליך שבו התחילה.
 8. בנסיבות אלה קבע בית הדין כי דין הבקשה לסילוק על הסך להידחות וכי ההליך יימשך כסדרו.
 9. לסיכום: מדובר בהחלטה חשובה הקובעת כי על אף כי ההסתדרות הכללית אינה הארגון היציג במקרה דנא שמור לה מעמד מיוחד המקנה לה את הסמכות להגיש בקשת צד לסכסוך קיבוצי במקרה הנדון: ראשית, לאור נסיבות המקרה, בהן ארגון העובדים היציג במקום העבודה אינו נוקט ואינו מתכוון לנקוט בפעולה דומה, שנית לאור ממעמדה של ההסתדרות הכללית כארגון עובדים יציג ענפי, ושלישית נוכח תפקידה המרכזי של ההסתדרות הכללית בהליך חקיקת חוק השמירה והניקיון הנדון והצו שיצא מכוחו.
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
                                                                                                        בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד
Z:\חוות דעת\עדכון פסיקה- סכסוך קיבוצי.docx
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין