עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון


הנדון:        הסכם קיבוצי בענף הניקיון -  עדכון


1.           כפי שעדכנו אתכם לאחרונה, ביום ה-05/02/2014 נחתם על ידי שר הכלכלה, מר נפתלי בנט, צו ההרחבה בענף הניקיון.
2.           צו ההרחבה הרחיב חלק ניכר מהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הניקיון אשר נחתם בין ארגון חברות הניקיון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואיגוד ארצי של עובדי הניקיון ביום 11.7.2013.
3.           הואיל וכתוצאה מהעובדה שעם פרסום צו ההרחבה נוצר פער מסוים בין ההוראות החלות על עובדי ניקיון המועסקים באמצעות חברות ניקיון החברות בארגון חברות הניקיון בישראל (וכפופות להסכם הקיבוצי) לבין ההוראות החלות על עובדי ניקיון המועסקים באמצעות חברות ניקיון אשר אינן חברות בארגון זה (וכפופות לצו ההרחבה) הרי שביום 5.3.12014 נחתםתיקון להסכם הקיבוצי בין ארגון המעבידים לבין ההסתדרות.
4.           במסגרת התיקון נקבעו ההוראות הבאות:
(א)   בוטלה הזכות למענק המצוינות אשר נקבעה בסעיף 8 להסכם הקיבוצי ולא הורחבה בצו הרחבה;
(ב)    הובהר כי הזכות לשעות נוספות הינה עפ"י דין;
(ג)     נדחה מועד ההפרשה לקרן השתלמות ליום 1.10.2014 (מועד זהה למועד שנקבע בצו ההרחבה);
(ד)    בוטלה ההוראה בסעיף 14 להסכם הקיבוצי בעניין צבירה עדיפה של ימי מחלה אשר לא הורחבה בצו הרחבה, ונקבע כי זכות עובד ניקיון לדמי מחלה הינה בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו, לפי השכר הובא בחשבון לחשוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים וכן בגין רכיב דמי ההבראה;
(ה)   תוקן סעיף 9(ב)(1)(ב) להסכם הקיבוצי כל שסך ההפרשות לקופת גמל לקצבה יעמדו על סך 15.83%% (תיקון טעות סופר);
 
 
                                                                                                                        בכבוד רב
                                                                                                                                       דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין