עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון הסכם עקרונות לנושא ההסדרים הפנסיוניים – מוצר ברירת המחדל

עדכון הסכם עקרונות לנושא ההסדרים הפנסיוניים – מוצר ברירת המחדל

כזכור, בחוזר ינואר 2016 עדכנו אתכם לגבי הסכם עקרונות לנושא ההסדרים הפנסיונים שנחתם בין ההסתדרות הכללית החדשה ונשיאות הארגונים העסקיים.
אחד מעקרונות ההסכם קובע כי במקום עבודה שבו קיים ארגון עובדים יציג, וארגון העובדים היציג לא בחר מוצר ברירת מחדל או במקום בו אין ארגון עובדים יציג, יחויב המעסיק בבחירת מוצר ברירת מחדל לעובדים חדשים.
לאחרונה פרסמה הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, גב' דורית סלינגר, את ההוראות לעניין אופן בחירת קופת גמל שתוכרנה כקרנות ברירת מחדל.
הוראות אלה קובעות כי קופת גמל תיחשב למוצר ברירת מחדל במידה והתקיימו אחד משני תנאים:
  • המעסיק בחר את קופת הגמל שתהיה מוצר ברירת המחדל במקום העבודה לאחר שערך מכרז בו נבחנו הקריטריונים הבאים: גובה דמי הטיפול שגובה הקופה, הציון שהקופה קיבלה במדד השירות האחרון שפורסם על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר , והתשואה של הקופה ב-5 השנים האחרונות.
או לחלופין
  • המעסיק רשאי לבחור באחת משתי קופות הגמל שנקבעו על ידי משרד האוצר כ"קרנות ברירת מחדל נבחרות".
 
ביום 01.08.2016 הכריז שר האוצר, מר משה כחלון, כי קרנות ברירת המחדל שנבחרו לשנתיים הבאות הם "מיטב דש" ו"הלמן אלדובי".
קרנות אלו יחלו לשמש כקרנות ברירת מחדל החל מיום 01/11/2016 ועד ליום 31/10/2018.
 
שיעור דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן ברירת המחדל מעמיתים שיצטרפו אליה החל מהמועד הקובע (1 נובמבר 2016), יהיו כדלקמן:
שיעור דמי הניהול שתגבה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על:0.01%  מהצבירה ו- 1.31%   מההפקדות.
שיעור דמי הניהול שתגבה הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על: 0.001% מהצבירה ו-1.49% מההפקדות.
 
שיעור דמי הניהול במהלך התקופה שבה הקרן היא קרן ברירת מחדל נבחרת, יהיו בתוקף למשך 10 שנים לפחות ממועד הצטרפות העמיתים לקרן.
מעסיק שהעובד שלו לא בחר בקופת גמל, לאחר שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, יהיה רשאי להפקיד את הכספים בעד העובד רק לאחת משתי קרנות ברירת המחדל הנבחרות כאמור לעיל.
 
לסיכום: מעסיק יפקיד תשלומים בעבור עובדיו, שלא בחרו בקופת גמל, לאחר שנתן להם הזדמנות לעשות כן, לאחת מאלה:
  • לקופת ברירת מחדל אחרת שנבחרה בהליך תחרותי על ידי המעסיק או ארגון העובדים
  •  
  • לקרן ברירת מחדל נבחרת, מבין שתי הקרנות שנקבעו במכרז אגף שוק ההון כאמור לעיל
 
בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד

 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין