עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון פסיקה- פיצויי פיטורין לאחר גיל פרישה
תל-אביב, כ' בניסן תשע"ה
                                                                                                            9 אפריל 2015
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון: פיצויי פיטורין לאחר גיל פרישה
 
 1. ביום ה- 30/12/2014 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בתיק סע"ש 4450-01-12 ג'ון יפה נ' רז מטמון קשרי לקוחות בע"מ (מותב בראשות כבוד השופטת רחל בר"ג - הירשברג).
 2. מדובר בעובדת אשר החלה לעבוד במקום עבודה לאחר שמלאו 62 שנה- הוא הגיל שבהגיע אליו זכאית היא לפרוש מעבודתה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004.
 3. העובדת התפטרה מעבודתה בסמוך להגעתה לגיל 67 שנה- הוא גיל פרישת חובה. כלומר הגיל שבהגיעה אליו, עפ"י לשון החוק, ניתן לחייבה לפרוש.
 4. העובדת דרשה פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963 הקובע כי עצם ההתפטרות בשל גיל הפרישה דיה ותחשב כפיטורים.
 5. החברה סירבה לשלם הפיצויים בטענה כי אישה המתחילה העסקתה לאחר הגיעה לגיל הזכאות לפרישה אינה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לחוק.
 6. בית הדין קבע כי סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורין נחקק מתוך מטרה לאפשר לעובדים שאינם נהנים מזכויות פנסיוניות לפרוש מעבודתם בהגיעם לגיל הפרישה המקובל תוך זכאות לפיצויי פיטורים.
 7. בית הדין קבע כי על פי הפרשנות שמציעה החברה גבר שיחל לעבוד בגיל 62 ויפרוש בגיל 67 ימצא זכאית לפיצויי פיטורים ואילו אישה שתחל לעבוד בגיל 62 ותפרוש בגיל 67 לא תמצא זכאית לפיצויי פיטורים. זאת אך בשל העובדה שבחוק גיל פרישה מתאפשר לאישה ברצותה בכך לפרוש מעבודתה בגיל 62.
 8. בית הדין קבע כי פרשנות החברה היא בבחינת הפליה אסורה הנוגדת את עקרון השוויון וככזו אין היא יכולה להיחשב כמגשימה את תכלית החוק. אשר על כן, נקבע כי יש לקרוא את סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורין ככזה המפנה לגיל פרישת חובה.
 9. בהמשך ציין בית הדין לא נעלמה מעיניו העובדה כי ההבחנה מחמת מין מצויה בחוק גיל פרישה, הקובע כי נשים זכאיות לפרוש מעבודה בגיל מוקדם יותר מגברים. ואולם נקבע כי ברור שהבחנה זו לא נועדה לפגוע בנשים ובוודאי שאין לפרש את החוק בדרך זו.
 
 1. לאור האמור לעיל, קבע בית הדין כי פרשנות המזכה את העובדת בפיצויי פיטורים עולה בקנה אחד עם התכלית שביסוד סעיף 11(ה)- הפליה מתקנת לבני הגיל השלישי, כמו גם עם עקרון השוויון בין המינים ואיסור ההפליה על בסיס מין ועל כן נקבע כי העובדת זכאית לפיצויי פיטורין.
 2. לסיכום: מדובר בפסיקה תקדימית המתייחסת למקרה ספציפי בו אישה החלה עבודתה לאחר גיל 62 וסיימה לאחר גיל 67. במקרה דנא קבע בית הדין כי האישה זכאית לפיצויי פיטורין בשל הגיעה לגיל פרישה וזאת בשל כך כי פרשנות אחרת תהווה הפליה בין גברים לנשים. יחד עם זאת יובהר כי מדובר בפסיקת בית הדין האזורי וייתכן כי יוגש ערעור בגין פסק דין דנא ו/או לשון החוק תפורש באופן שונה על ידי הערכאות.
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
                                                                                                        בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד

 
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין