עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון פסיקה – פיצוי כספי בשל פיטורין עקב יציאה למילואים
תל-אביב, כ' ניסן תשע"ה
                                                                                                            9 אפריל 2015
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון: פיצוי כספי בשל פיטורין בגין יציאה למילואים
 
 1. ביום ה- 21/12/2014 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בתיק על"ח 8376-05-14 אל שרד בע"מ נ' מושי בועז (מותב בראשות כבוד השופטת רוית צדיק), במסגרתו נדונה ערעורה של החברה על החלטת ועדת התעסוקה.
 2. העובד עבד בחברת אל שרד בע"מ, חברה קמעונאית ותיקה בתחום הביגוד והאופנה.
 3. בשל איחוריו החוזרים והנשנים זומן העובד ביום ה- 16/04/12 לשימוע אשר בסיכומו נקבע כי העובד לא יאחר יותר והעסקתו נמשכה כהרגלה.
 4. ביום 05/05/12 העובד זומן לשיחה למחרת היום וביום 06/05/12 פוטר ונמסר לידיו מכתב פיטורים.
 5. ביום 07/05/12 החל העובד לשרת במילואים, שירות המילואים היה ידוע לחברה.
 6. העובד הגיש תביעה לוועדת התעסוקה, בטענה כי פוטר בשל שירות מילואים אשר היה ידוע לחברה.
 7. לאחר שהוועדה שמעה את עדויות הצדדים היא נתנה את החלטתה כי פיטורי העובד בוצעו בניגוד לחוק חייליים משוחררים ועל כן הוחלט להשית על החברה פיצוי בגובה חמש משכורות בסכום 64,620 ₪.
 8. החברה הגישה ערעור לבית הדין האזורי בתל אביב על החלטה זו.
 9. במסגרת הערעור טענה החברה כי העובד סבל מבעיית משמעת חריפה אשר קיבלה ביטוי באיחורים חוזרים ונשנים לעבודה וכי למרות ההנחיות הברורות שקיבל ממנהליו, המשיך בשגרת האיחורים.
 10. כמו כן, טענה החברה כי לא ניתן לקבוע כי פיטורין יום לפני תחילת המילואים כמוהם כפיטורין בתום תקופת המילואים. בנסיבות המקרה, העובד פוטר טרם יציאתו לשירות מילואים ולכן לא קמה חובה לפנות לוועדה.
 11. העובד טען כי דין החלטת הוועדה להישאר על כנה.
 12. עוד טען העובד כי במהלך חודשי עבודתו הרעיפו עליו שבחים וכי סמיכות הזמנים בין יציאתו למילואים לבין פיטוריו, מלמדת כי החברה ביקשה להמציא סיבה על מנת לסיים העסקת העובד טרם יציאתו למילואים.
 
 1. בית הדין קבע כי הבהילות לפטר את העובד יום לפני יציאתו למילואים, מבלי שנערך שימוע בעניין פיטוריו ולאור העובדה כי בשיחה מיום 16.4.12 לא אוזכרה המילה "פיטורים" ועד ליום 6.5.12 העובד המשיך לעבוד ולא חזר לסורו בעניין האיחורים, מוכיחה כי קיים קשר סיבתי בין פיטורי העובד לבין יציאתו לשירות מילואים.
 2. על יסוד האמור קבע בית הדין כי החלטת הועדה ניתנה כדין וכי החברה לא הרימה את נטל ההוכחה בדבר שלילת הקשר הסיבתי בין פיטורי העובד לבין שירות המילואים אלו נקרא.
 3. לגבי גובה הפיצוי נקבע כי לא נפל פגם בשיקול דעת הוועדה עד השיתה על החברה את הפיצוי המקסימלי בפרט בשל העובדה כי לא מצאה נימוקים מיוחדים להפחתת הסכום.
 4. לסיכום: מדובר בפסיקה חשובה הקובעת כי גם פיטורין של עובד יום לפני יציאתו למילואים עלולים להוות פיטורין אסורים על פי חוק. במקרה דנא, אף קוימו עם העובד שיחות מקדימות בדבר הפרות משמעת אשר ביצע במהלך העסקתו, ואולם על אף האמור הוחלט כי הסיבה האמתית לפיטוריו הינה יציאתו לשירות מילואים וזאת בין היתר לאור סמיכות הזמנים בין פיטוריו לבין יציאתו לשירות מילואים.
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
                                                                                                        בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד

 
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין