עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון תעריף דמי הבראה – מגזר פרטי
תל-אביב, ט"ו  תמוז תשע"ג
23.6.2013
 
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:      עדכון תעריף דמי הבראה – מגזר פרטי
 
1.       ביום 20.6.2013 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה במסגרתו עודכן תעריף דמי ההבראה של עובדי המגזר הפרטי.
2.      על פי ההסכם החל מיום 1.7.2013 יעמוד יום הבראה על סך 374 ₪.
3.      לנוחיותכם, להלן פירוט ימי ההבראה להם זכאים עובדים בהתאם להסכם, למעט עובדים לגביהם חלות הוראות עדיפות:
ותק עבודה בשנים           ימי ההבראה המגיעים לשנה
1                                     5
2-3                                 6
4-10                               7
11-15                              8
16-19                              9
20    ואילך                        10
4.       בהזדמנות זו נשוב ונציין כי דמי ההבראה משולמים רק לאחר השלמת שנת עבודה מלאה, וזאת בהתחשב בחלקיות המשרה בה מועסק העובד.
5.       בשלב זה ההסכם חל על מעסיקים החברים בארגוני המעבידים החברים בלשכת התיאום לרבות התאחדות התעשיינים, התאחדות המלונות, ארגון חברות האבטחה, התאחדות המלאכה והתעשייה וכו', אך ניסיון העבר מלמד כי צו ההרחבה יפורסם בקרוב ויהיה בעל תחולה רטרואקטיבית.
6.       אין האמור חל על עובדים לגביהם קיים הסכם או הסדר אחר שהוא עדיף על פני האמור לעיל.
 
                                                                                                            בכבוד רב
                                                                                                            דוד בכור, עו"ד
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין