עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון – הסכם קיבוצי למלווי טיולים ומשלחות
תל-אביב, ‏י"ד אדר תשע"ה
5 מרץ 2015
 
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
 
ג.א.נ,
 
 
הנדון:           הסכם קיבוצי למלווי טיולים ומשלחות
 
ביום ה-26/02/2015 נחתם הסכם קיבוצי בין הארגון הארצי של מפעל השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין תנאי עבודתם ושכרם של מלווי הטיולים והמשלחות בישראל (מאבטחים וחובשים).
כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי מותנה בהוצאות צו הרחבה על ידי משרד הכלכלה. בכפוף לאמור ייכנס ההסכם לתוקפו החל מיום ה- 01/03/15.
לאחר פרסום צו ההרחבה ההסכם יחול על עובדים המועסקים בליווי טיולים ו/או משלחות (בין אם כמלווים חמושים ובין אם כחובשים  - מגישי עזרה ראשונה).
יובהר כי זאת הפעם הראשונה בה נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתם ושכרם של מלווי הטיולים והמשלחות בישראל.
להלן עיקרי ההסכם:
שכר עבודה: ההסכם קובע תעריף שכר יומי קבוע המשקף 8.6 שעות עבודה במכפלה של 110% משכר המינימום (גם אם בפועל העובד הועסק פחות מכך) וכן תשלום גלובאלי בגין כוננות ולינה בסך 60 ₪ בגין כל לילה.
דמי הבראה: עוד נקבע תעריף קבוע של דמי הבראה בסך של 12 ₪ ליום. יובהר כי רכיב דמי הבראה יתעדכן בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בהסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה.
שעות נוספות: ההסכם קובע כי בעד כל שעת עבודה נוספת בפועל, מעבר ל-8.6 שעות כאמור , ישלם המעסיק גמול עבודה בשעות נוספות בהתאם להוראות הכלולות בחוק, ואולם שיעור התוספת יעמוד על 50% מהשכר השעתי הרגיל החל משעת העבודה הנוספת הראשונה. עובד שיועסק בשבת או בחג, יהיה זכאי לתשלום בגין עבודה במנוחה ,כלומר, תוספת של 50% מהשכר השעתי הרגיל.
 
תנאים נלווים: בהסכם נקבע כי מלווי הטיולים זכאים לכל שירותי הטיול שמקבלים המטיילים עצמם מבחינת לינה וארוחות. ללא כל עלות כספית מצידם, וכן אם הם נדרשים להגיע עצמאית למקום איסוף מרוחק לצורך ליווי טיול, יהיו זכאים לתשלום בגובה מלוא עלות הנסיעה בתחבורה ציבורית מביתם למקום האיסוף, ע"פ העלות הזולה ביותר, ללא תקרה.
הפרשות לגמל ולקרן השתלמות: ההסכם קובע זכות להפרשה פנסיונית מיוחדת וכן הפרשה לקרן השתלמות בתום חצי שנת עבודה (רטרואקטיבית מהיום הראשון). שיעור ההפרשות יהיה בהתאם להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה.
על אף האמור, עובד שיתקבל לעבודה שהוא מבוטח פעיל, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. בתקופה עד לביטוחו של עובד בהסדר פנסיוני נקבע כי העובד יבוטח על ידי המעסיק בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי המקנה לעובד או לשאריו, פיצוי קבוע וחד פעמי בגין נכות עקב תאונה, שאינה תאונה עבודה, או מוות.
לבסוף נקבע כי יתר ההוראות המוזכרת בהסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה (למעט סעיפים 4, 7 (א) עד 7 (ד) כולל, 7 (ו), 8 ו- 31), יעמדו בתוקף ויחולו על העובדים העוסקים בלווי טיולים. 
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם ו/או צו ההרחבה להורות חוזר זה הוראות ההסכם/הצו הן אלו המחייבות.
 
 
                                                                                                בכבוד רב
                                                                                                            דוד בכור, עו"ד
 
 
Z:\חוות דעת\צו הרחבה מלויי טיולים.doc
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין