עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עקרונות לחישוב פיצויים בגין פיטורים שלא כדין
לכבוד
קהל לקוחותנו
 
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:                  עקרונות לחישוב פיצויים בגין פיטורים שלא כדין
 
1.       ביום ה- 09/12/14 ניתן פסק דין בבית הדין הארצי בעניין  ע"ע 43380-06-11 פלוני נ' אלמונית במסגרתו נקבעו עקרונות לחישוב פיצויי בגין פיטורין שלא כדין.
2.       בית הדין קבע כי בעת קביעת שיעור הפיצוי נבחנים שני ראשי נזק:
א.     הנזק הממוני- אבדן הכנסה וכו'
ב.     הנזק הלא ממוני- עוגמת נפש וכו'
נזק ממוני:
3.       נקבע כי מאחר שהמטרה היא לנסות ולקבוע מה היה הנזק הממוני שנגרם כתוצאה מההפרה, הרי שאמת המידה לקביעת הפיצוי בגין אותו נזק היא מכפלת "אורך תקופת הפסד השכר" ב"שכרו החודשי של העובד". ובכל מקרה יש להפחית מהנזק הממוני את מרכיב "הקטנת הנזק".
4.       אורך תקופת הפסד השכר- נקבע כי נקודת המוצא היא שלתקופת הפסד השכר נקבע "רף עליון" של שנה. עוד נקבע כי במקרים חריגים או בנסיבות נדירות ניתן לקבוע, תקופה ארוכה משנה אחת.
5.       שכר החודשי של העובד- נקבע כי הדרך המדויקת יותר בחישוב שיעור הפיצויים בגין הנזק הממוני, היא להתחשב מעבר לשכר השוטף גם בהפסד התנאים הנלווים.
נזק לא ממוני:
6.       נקבע כי בעת פסיקת פיצוי בגין עגמת נפש אין לקבוע את סכום הפיצוי לפי שכרו של העובד. עוגמת הנפש אינה עומדת בהכרח ביחס ישירות לנזק הממוני, אם בכלל. לא מן הנמנע כי לא ייגרם נזק ממוני אך תיגרם עגמת נפש. זאת ועוד, צערו של עובד המשתכר שכר גבוה, אינו בהכרח גדול מצערו של העובד המשתכר שכר נמוך.
7.       בית הדין לא נדרש לקביעת אמות המידה לנזק לא ממוני.
 
תשלום עונשי:
8.       בית הדין קבע כי בעת קביעת פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הלכה למעשה, בית הדין מביא בחשבון גם מרכיב עונשי, המקפל בתוכו תכליות אחרות כגון התרעה והכוונת ההתנהגות של הצדדים ליחסי העבודה.
9.       מדובר ב"הלכה מנחה" של בית הדין הארצי הקובעת את אופן חישוב הפיצוי במידה ונקבע כי עובד פלוני זכאי לפיצוי בשל הליך פיטורין שנערך שלא כדין.
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
 
                 בכבוד רב
                                                                                                                                       דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין