עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון פסיקה – תחולת צו ההרחבה בענף המסחר על נותני שירותים
תל-אביב, ‏כ' ניסן תשע"ה
                                                                                                            9 אפריל 2015
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:    תחולת צו ההרחבה בענף המסחר
 
 1. ביום ה- 01/03/2015 ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתיק ע"ע 2580-03-11 דורון נגר נ' ליטוס מחשבים בע"מ.
 2. השאלה אשר עמדה לפתחו של בית הדין הארצי היא האם צו ההרחבה בענף המסחר חל על מעסיקים הפועלים בענף השירותים.
 3. העובד הועסק על ידי החברה אשר עיסוקה במתן שירותי מחשב, כטכנאי מחשבים, עד לפיטוריו.
 4. העובד הגיש תביעה לתשלום זכויות שונות בגין תקופת עבודתו ובכלל זה תביעה לתשלום הפרשי דמי גמולים  לקופת גמל וזאת על פי הוראות צו ההרחבה בענף המסחר.
 5. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את התביעה להפרש דמי גמולים מן הטעם שצו ההרחבה לא חל על החברה שכן עיקר עיסוקה הינו בתחום שירותי המחשב.
 6. העובד הגיש ערעור לבית הדין הארצי בנושא.
 7. בית הדין הארצי קבע כי צו ההרחבה בענף המסחר יחול על המעסיקים הבאים ועובדיהם, אם יתקיימו לגבי המעסיק מספר תנאים מצטברים:
א. לא חל על העובד ומעסיקו הסכם קיבוצי.
ב. המעסיק פועל באחד מהתחומים המוזכר בהסכם הענפי.
ג. המעסיק פועל באיזה מה"ענפים" המפורטים בנספח 1 להסכם הענפי.
 1. העובד טען כי יש לקרוא את צו ההרחבה כך: צו ההרחבה יחול על כל העובדים והמעבידים בענפי היבוא, היצוא, המסחר בסיטונות ובשירותים, אשר פועלים בענפים שבנספח מס' 1 להסכם הקיבוצי.
 2. החברה טענה כי תחומי הפעילות עליהם חל צו ההרחבה הם שלושה בלבד: יבוא, יצוא ומסחר סיטונאי, ללא התייחסות לענף השירותים כענף העומד בפני עצמו.
 3. בית הדין הארצי קבע כי מדובר בקטגוריות נפרדות וכי על פי הנוסח הכתוב לא יכולה להיות מחלוקת ששירותים הם קטגוריה נפרדת ועצמאית שאינה קשורה לחבורתיה הכלולות בהסכם.
 4. עוד קבע בית הדין כי קטגורית "השירותים" שונה במהותה משאר הקטגוריות החוברות איתה בכך שהקטגוריות האחרות, במהותם, עניינן מסחר טובין באופנים שונים, ואילו קטגורית השירותים עניינה מתן שירות ולא במסחר.
 5. כמו כן נקבע, כי למקרא רשימת הענפים עליהם יחול הצו, עולה באופן ברור כי הכוונה הייתה גם לשירותים שכן חלק מהענפים המפורטים בצו הם עיסוקים שמעצם טיבם וטבעם יכולים להיות שירותים בלבד. כל לדוגמא: השכרת רכב, השקעות, מחקר שווקים ועוד.
 6. בית הדין אף קבע כי קבלת טענות החברה בדבר אי תחולת הצו, תהווה מכשול בפני נתינת המשקל הראוי לאומד דעתם המפורש של הצדדים להסכם הקיבוצי ובאופן מעשי תאיין סוגי הענפים המופיעים בנספח להסכם, לגביהם לא קיים מסחר בסיטונות.
 7. בנסיבות אלה, נקבע כי צו ההרחבה חל גם על מעסיקים העוסקים בתחום השירותים ומכאן כי העובד זכאי לתשלום פיצוי בגין אי ביצוע מלוא ההפרשה לקופת גמל, כמתחייב מצו ההרחבה בענף המסחר.
 8. לסיכום: מדובר בפסק דין של בית הדין הארצי המהווה הלכה מחייבת. פסיקת בית הדין מחילה את הוראות צו ההרחהב בענף המסחר גם על נותני שירותים קלאסיים. נכון להיום ההסדר הפנסיוני שנקבע במסגרתו, אשר בעבר היה הסדר עדיף, התיישר עם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק כך שבהיבט זה מאז שנת 2014 אין משמעות לתחולת הצו. יחד עם זאת, ישנם מספר זכויות מיטיבות בצו (צבירת חופש, מנגנון דמי החגים, חופשה מסיבות משפחיתיות, מחלה והבראה) וכן יש מנגנון פיטורין מורכב אשר חל גם על עסקים הנותנים שירות.
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
                                                                                                        בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד

 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין