עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> תיקון חוק עבודת נשים – זכות בן הזוג לשעת הורות

 תיקון חוק עבודת נשים – זכות בן הזוג לשעת הורות

ביום 28.07.2016 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים, הקובע כי ממועד פרסום התיקון לחוק, עובד יהיה רשאי לממש את הזכות לשעות הורות (לשעבר "שעת הנקה") בסירוגין עם בת זוגתו ו/או לבדו.
עד לכניסת התיקון החדש, החוק קבע כי עובדת אשר סיימה את תקופת חופשה הלידה, תהיה זכאית במשך 4 חודשים מיום סיום חופשת הלידה, להיעדר מעבודתה למשך שעה אחת ביום.
התיקון החדש קובע כי מיום שייכנס לתוקף, הזכות להיעדר שעה אחת ביום, בתקופה של ארבעת החודשים שלאחר סיום חופשת הלידה, תינתן גם לבן זוגה של העובדת, והוא יהיה זכאי לנצל זכות זו לבד או בסירוגין עם בת הזוג.
עובד המבקש לנצל זכות זו יצטרך לעמוד בתנאים הבאים:
  • בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות לשעות ההורות, על ידי בן זוגה או לסירוגין יחד איתו.
  • על העובד ובת זוגתו למסור למעסיקיהם, לא יאוחר מ – 21 יום לפני תום תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה), הצהרה חתומה בה כל אחד מהעובדים מודיע כי הוא בוחר לממש את תקופת ההורות יחד עם בן הזוג, ובה הוא מפרט מה הם הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם הוא מתכוון להיעדר בכדי לממש את זכותו.
  • בני זוג אשר יבקשו לשנות את הימים עליהם הצהירו כימי מימוש הזכות, יצטרכו למסור למעסיק הצהרה חדשה 21 יום לפני השינוי.
עובד אשר יבקש לחרוג מהימים עליהם הצהיר באופן חד-פעמי לא יצטרך להגיש הצהרה חדשה והוא יהיה רשאי לעשות כך באישורו של המעסיק.
  • בני זוג אשר אחד מהם עובד במשמרות בענף התעשייה או המלונאות, יהיו זכאים למשש את הזכות לשעות הורות לסירוגין כך שכל אחד מבני הזוג יממש את הזכות לפרקי זמן שלא יפחתו משלושה שבועות כל אחד.
  • בכל מקרה מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג רשאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.
 
תיקון זה ייכנס לתוקף לאחר חודש מיום פרסומו (28.08.2016) והוא יחול על עובד ועובדת שזכאי לשעת הורות בערב תחילתו אשר הגישה הצהרה על בחירתם לממש את הזכות לפי הכללים שפורטו לעיל.
לנוחיותכם מצ"ב לחוזר זה טופס הצהרה כפי שהוא מופיע בתיקון לחוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין