עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> תיקון לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
תל-אביב, כ"ו  באר א תשע"ד
26/02/2014
 
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:     תיקון לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשע"ד-2014
 
  1. ביום 10/02/2014 התקבל בכנסת תיקון מס' 3 לחוד דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) התשע"ד- 2014.
  2. החוק קובע את זכאותו של עובד לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או בשל מחלת ההורה של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.
  3. החוק קובע כי לעניין זה, יראו כחולה- הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.
  4. עד התיקון, זכאות זו הייתה מותנית בכך שלהורה שלו או של בן זוגו מלאו 65 שנים.
  5. במסגרת התיקון לחוק, בוטלה מגבלת הגיל של ההורה, כלומר זכאותו של העובד להיעדר בשל מחלת ההורה, ולזקוף עד שישה ימים בשנה על חשבון ימי מחלתו הצבורים, אינה תלויה בגיל ההורה.
  6. בנוסף קובע התיקון לחוק זכאות לזקיפת חלקי ימים, כלומר, בזקיפת ימי היעדרות בשל מחלת הורה, עובד זכאי להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדר. חלקי הימים יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ושעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.
  7. אין האמור חל על עובדים לגביהם קיים הסכם או הסדר אחר שהוא עדיף על פני האמור לעיל.
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
            בכבוד רב                                                                                  בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד                                                                         שלמה בכור, עו"ד
 
 
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין