עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> תקנות פיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד- 2014

תקנות פיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד- 2014

ביום ה-16/07/14 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (להלן: "התקנות").
התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים.
בהתאם לתקנות, החל מינואר 2016 כל מעביד המעסיק למעלה מ-10 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר.
בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.
בעת ההפקדה המעסיק יהיה מחויב למסור פרטים בנוגע להפקדה ופרטים בנוגע לעובד כמפורט בתקנות.
כמו כן נקבע, כי באם ההפקדה בוצע בגין רכיבי שכר שונים, על המעביד למסור דיווח לגבי כל רכיב ורכיב.
התקנות אף קובעות כי על מעביד לדווח לקופת הגמל בנוגע להפסקת הפקדה, תוך מתן סיבה להפסקת ההפקדה. ככל וההפסקה נובעת מסיום יחסי העובדה בין הצדדים, על המעביד יהיה לדווח בעניין מעמדם של כספי הפיצויים. קופת הגמל אף מחויבת לעדכן את העובד לגבי הפסקת ההפקדה כאמור.
התקנות קובעות כי תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:
1.
2.
כל איחור בהפקדה, יישא ריבית בהתאם לתקנות.
החל מחודש ינואר 2016 גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות.

 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין