עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג

ג.א.נ,
 

הנדון: תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג

 
 
1.         כידוע, ישנם מעסיקים רבים הנוהגים לשלם לעובדיהם גמול גלובאלי בגין עבודה בשעות נוספות, בימי מנוחה שבועית שבתות וחגים.
2.         ביום ה- 21.10.14 ניתן דינו של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ע"ע 5158-10-11 מועצה דתית אילת נ' שמואל אטיה, במסגרתו נידונה ערעורה של המועצה הדתית אילת בנוגע לחיובה לשלם למשגיח כשרות במלונן באילת גמול בגין עבודה בשבתות ובחגים.
3.         בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של המועצה הדתית וקבע כי 30 השעות הגלובליות ששולמו לעובד ממצות את זכותו לתמורה בגין שעות עבודה בשבת ובחג.
4.         בית הדין קבע כי על פני הדברים אין העובד יכול ליהנות גם מגמול שעות גלובליות וגם מתשלום בגין שעות עבודה בשבת וחג שעבד בפועל, אלא אם הוכיח:
(א)      שהתוספת על פי אותו הסכם הייתה כשלעצמה בגדר פיקציה;
(ב)        או שלגבי העובד הוכח קונקרטית שאותה תוספת הייתה פיקטיבית;
(ג)         או שמכסת השעות הגלובליות שבעדה שולה לעובד תוספת אינה תואמת את שעות עבודתו הנוספת בפועל;
5.         בית הדין ציין כי במקרה זה לא הוכחה אף אחת מהטענות לעיל, ולפיכך נפסק  כי גם אם התוספת בעד 30 שעות גלובליות שולמה לעובדים שלא ביצעו תורניות שבת, וגם אם העובד קיבל את התוספת לאחר שהפסיק לעבוד בשבת- אין בכך לשלול את הטענה שהיא ממצה את התמורה בעד עבודה בשבת ובחג, כל עוד לא הוכח שעבד שעות נוספות מעבר לכך, שכן התוספת רלוונטית גם לגבי שעות נוספות שאינן שעות שבת וחג.
6.         בנסיבות אלה, נקבע כי משהעובד לא עמד בנטל ההוכחה על פי האמור אזי דין תביעתו לגמול שעות עבודה בשבת ובחג להידחות ועל כן דין הערעור להתקבל.
 
7.         יובהר כי מדובר בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במסגרתה הוגדר באופן ברור מהן העקרונות בהן יוכר תשלום גמול גלובאלי בגין שעות נוספות, כממצה באופן סופי את דרישות העובד לתשלום שעות נוספות, גמול בגין עבודה במנוחה שבועית (שבת/חג).
 
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
 
 
                                                                                                        בכבוד רב
                                                                                                        דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין