עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> זכויות עובדים >> בדיקת פוליגרף


 

עו"ד דיני עבודה - בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף

  1. פוליגרף הינו מכשיר המסייע באבחון שקרים. הפוליגרף מתרגם תגובות פיזיולוגיות אותן הוא קולטמגוף הנבדק, רישומים גראפיים אותם יכול מומחה פוליגרף מוסמך לאבחן כתגובות המעידות על אמירת אמת או שקר.

  2. בדיקת הפוליגרף לא קיבלה הכרה מדעית כללית וישנם חילוקי דעות לגבי אמינותה. מול מחקרים המעידים שרמת הדיוק שלה מגיעה ל-90% ואף יותר, קיימים מחקרים המוכיחים שקיימות השפעות סביבתיות רבות שלא ניתן לנטרלן באופן מוצלח; ליקויים טכניים במכשיר שלא ניתן לאתרם; התרשמות סובייקטיבית של מפעיל המכשיר, אשר עלולה להשפיע על הערכתו הסופית וכו'.

  3. ישנם מעסיקים רבים המבקשים ממעומדים לעבודה לעמוד  במבחני התאמה הכוללים בדיקה באמצעות מכשיר הפוליגרף. שימוש נוסף אשר נעשה בכלי זה על יד מעסיקים הוא בדיקת עובד אשר מעבידו חושד בו כי סרח.

  4. סוגיית השימוש בפוליגרף טרם הוסדרה באופן חד משמעי כאשר קיימת הצעת חוק אשר מטרתה הסדרת נושא זה. הצעת החוק כוללת שני הסדרים עיקריים: לגבי מועמד לעבודה - מוצע לאסור באופן מוחלט על בדיקה במכשיר הפוליגרף; לגבי עובד - מוצע לקבוע כי השימוש במכשיר הפוליגרף יהיה מוגבל ביותר, הן מבחינת הנסיבות בהן יוכל המעביד לפנות לעובד ולבקשו להיבדק והן מבחינת התנאים המחמירים המוצעים בהתייחס להליך קבלת הסכמת העובד לבדיקה.

  5. גם בתי הדין לעבודה טרם נתנו דעתם באופן ברור בכל הנוגע לשימוש בכלי זה אולם המגמה הכללית הינה של שימוש מצומצם בכלי זה, תוך בחינת עמידת המעסיק בהוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

  6. בהתאם לפסיקת בתי הדין יש להבחין בין אפשרות מעסיק לבצע בדיקות התאמה למועמדים לעבודה או לעובדים, בהתייחס ליכולות שכליות נדרשות וכשירויות רפואיות לבין סיטואציה של בדיקת פוליגרף. התוצאה של ביצוע בדיקת התאמה יכולה להיות אי-התאמה ובכך מתמצה העניין. מנגד - תוצאת בדיקת פוליגרף עשויה להטיל על עובד - מאן דהוא - דופי אפשרי בנקיון כפיו, שכן ייתכן שהמכשיר "יגלה" שהעובד לא דיבר אמת. "גילוי" זה של בדיקה במכשיר שאמינותו המלאה מוטלת בספק הינו חמור ובעל השלכות משמעותיות ביותר ולפיכך בתי הדין אינם רואים בעין יפה שימוש מסוג זה בפוליגרף.

  7. נציין, כי בית-הדין הארצי פסק, כי סמכותו של מעסיק להעמיד עובד במבחני התאמה נובעת מסמכותו לנהל את ענייני כוח האדם בתחומו וכי האיזון הנכון הוא לאפשר למעסיק להשתמש במבחני התאמה, בכפוף למגבלות לעניין תוקפם ומהימנותם של המבחנים ובכפוף להגנה על פרטיות העובד ולשוויון בעריכתם. מאידך, במספר פסקי דין חייבו מעבידים לפצות עובדים אשר אולצו להיבדק בפוליגרף לאור חשדות שהתעוררו.
 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין