עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> בית הדין הארצי לעבודה אישר ניהול תובענה ייצוגית כנגד חברת שמירה בגין רכיב הפרשות לפנסיה

בית הדין הארצי לעבודה אישר ניהול תובענה ייצוגית כנגד חברת שמירה בגין רכיב הפרשות לפנסיה:


בית הדין הארצי לעבודה קבע אישור ניהול תובענה ייצוגית בגין רכיב הפרשות לפנסיה מכוח הוראות ההסכמים הקיבוציים בענף השמירה והאבטחה, במסגרת תיק תיק ע"ע 67/10 יבטח בע"מ נגד ארז חבושה, פס"ד מיום 14.3.2012.

פסק הדין אישר ניהול הליכים ייצוגיים כנגד חברת יבטח למרות שחל עליה ההסכם הקיבוצי הכללי בענף השמירה והאבטחה וכן הסכום קיבוצי מיוחד, וזאת בין היתר לאור קביעתו כי החריג שנקבע בפריט 10(3) לתוספת בחוק תובענות ייצוגית תכליתה לאפשר לארגון העובדים היציג במקומות עבודה מאורגנים - המסדיר בפועל והלכה למעשה את תנאי העבודה ולא על הנייר - לנקוט בצעדים העומדים לו במסגרת תפקידו לאכוף על המעסיק לקיים את ההסכם הקיבוצי, וזאת בעיקר בדרך של פתיחה בהליך של סכסוך קיבוצי.

בית הדין הארצי קבע כי לא כך היו הדברים בענף השמירה וכי בענף זה אין משלמים באופן שיטתי הפרשות לפנסיה.לאור זאת, ובשים לב להלכה שנקבעה ולפיה ככלל במקום עבודה  מאורגן יש להימנע מלאשר תובענה ייצוגית, אולם לבית הדין נתון שיקול הדעת לאשר תובענה ייצוגית במקרים יוצאי דופן ותוך הפעלת שיקול דעת בזהירות ראויה, גם במקום עבודה מאורגן, אישר בית הדין ניהול הליכים ייצוגיים כלפי החברה.

בית הדין אף התייחס להסכם האכיפה שנחתם ביום 27.6.11 בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין ההסתדרות, וקבע כי קיימת חשיבות רבה להסכם קיבוצי מעין זה, ולמנגנונים אשר הוקמו מכוחו לרבות ועדת האכיפה. בית הדין הוסיף וקבע כי לאור חתימת ההסכם הקיבוצי הענפי בשנת 2008 והסכם האכיפה בשנת 2011 ייתכן ולא יהיה עוד צורך בעתיד בכלי התובענות הייצוגיות בענף השמירה, אולם לא כך הם פני הדברים לגבי העבר עוד בטרם נחתמו ההסכמים הקיבוציים.

ואולם במקרה דנא, בו דובר בתביעה ייצוגית לגבי שנים רבות שעברו, דהיינו מיום 5.11.99, קבע בית הדין כי נכון וראוי להחיל את החריג האמור ולאשר ניהול תובענה ייצוגית חרף החריג שנקבע בתוספת.

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין