עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> שכר,חופשה,הבראה,דמי מחלה >> דמי הבראה


 

דיני עבודה - דמי הבראה

אודות דמי הבראה מפי מומחה לדיני עבודה

משרדנו,  עורכי הדין שלמה את שלמה המתמחה ועוסק בתחום דיני עבודה

זכאות לדמי הבראה נקבעה בצו הרחבה, אשר חל על כלל המשק. לכן לתשלום דמי הבראה זכאי כל מי שהשלים שנת עבודה בת 12 חודשים.
דמי ההבראה משתלמים לרוב בחודשים יוני- יולי, כאשר הזכאות לדמי הבראה משתנה לפי הוותק- משבעה ועד עשרה ימים.

מבחנת החוק ניתן לקבוע שדמי ההבראה ישולמו כחלק משכרו החודשי של העובד, זאת בתנאי שדמי ההבראה יפורטו בתלוש השכר כרכיב
בפני עצמו.

קראו עוד על דמי הבראה במגזר הפרטי

מספר ימי ההבראה שעובד בסקטור הפרטי זכאי להם הנם כדלקמן:

לאחר השלמת השנה הראשונה זכאי העובד לקבל 5 ימי הבראה בשנה
בשנה השניה והשלישית זכאי העובד לקבל 6 ימי הבראה בשנה
בשנה הרביעית עד עשירית זכאי העובד לקבל 7 ימי הבראה בשנה
בשנים האחד עשרה עד החמש עשרה זכאי העובד לקבל 8 ימי הבראה בשנה
בשנים השישה עשר עד התשעה עשר זכאי העובד לקבל 9 ימי הבראה בשנה
בשנה העשרים ואילך זכאי העובד לקבל 10 ימי הבראה בשנה

במידה שעובד סיים את עבודתו לפני שהשלים שנת עבודה, הזכאות לדמי הבראה תחושב באופן יחסי, לפי מספר חודשי העבודה. כך הוא גם
לגבי משרה חלקית: זכאות דמי ההבראה תחושב על פי חלקיות המשרה.

איך מחשבים את אחוזי המשרה של העובד?
מכיוון ששעות העבודה של כל עובד משתנות מדי חודש, כדי להגיע לממוצע שנתי יש למנות את מספר שעות העבודה במהלך השנה כולה, ולחלק
את מספר השעות למספר השבועות- 52. בצורה זו ניתן לחשב את אחוזי המשרה.
את אחוז המשרה יש להכפיל במספר ימי ההבראה המגיעים לעובד כמפורט כאן, ואת תוצאת המכפלה הזו יש להכפיל בשווי יום הבראה יחיד. כך
ניתן להגיע לממוצע השנתי.

חופשה שנתית
עובד זכאי ל-14-28 ימי חופשה שנתית בתשלום, בהתאם לוותק. כל העובדים זכאים לחופשה כזו, פרט למספר חריגים. המעביד חייב לשלם
לעובד עבור ימי החופשה סכום זהה לשכר הרגיל של העובד.
חשוב לדעת שימי אבל (חו"ח), ימי מילואים, ימי שביתה, שבתות, חופשת לידה וכדומה אינם נחשבים כימי חופשה.

החל מהשבוע הראשון לעבודה, זכאי כל עובד לימי חופשה.
המדובר כאן על ימי חופשה נטו, אך צריך לזכור כי בחוק קבוע מספר ימי חופשה נוספים שהם ימי מנוחה.

מי שעובד שישה ימים בשבוע, כלומר שבוע עבודה מלא, זכאי לימי חופשה לפי הפירוט הבא:

בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות זכאי ל- 12 ימי חופשה בשנה
בעד השנה החמישית זכאי ל- 14 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השביעית זכאי ל- 18 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השמינית זכאי ל- 19 ימי חופשה בשנה
בעד השנה התשיעית זכאי ל- 20 ימי חופשה בשנה
בעד השנה העשירית זכאי ל- 21 ימי חופשה בשנה
בעד השנה האחת עשר זכאי ל- 22 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השתים עשרה זכאי ל- 23 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השלוש עשרה זכאי ל- 24 ימי חופשה בשנה

מי שעובד חמישה ימים בשבוע, כלומר שבוע עבודה מקוצר, זכאי לימי חופשה לפי הפירוט הבא (אין לכך הגדרה בחוק, אך זה הפירוט שקבעה
הפסיקה):

בעד השנה הראשונה עד הרביעית זכאי ל- 10 ימי חופשה בשנה
בעד השנה חמישית זכאי ל- 12 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השישית זכאי ל- 14 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השביעית זכאי ל- 15 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השמינית זכאי ל- 16 ימי חופשה בשנה
בעד השנה התשיעית זכאי ל- 17 ימי חופשה בשנה
בעד השנה העשירית זכאי ל- 18 ימי חופשה בשנה
בעד השנה האחת עשר זכאי ל- 19 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השתים עשרה ואילך זכאי ל- 20 ימי חופשה בשנה

במידה ויחסי העבודה התקיימו בין הצדדים במשך כל השנה, החל מ- 1 לאפריל ועד ל-31 למרץ של השנה הבאה, והעובד צבר מעל 200 ימי
העבודה, העובד זכאי לקבל את ימי החופשה לפי המפורט למעלה. באם עבד פחות מ- 200 ימים, הוא זכאי לקבל את החלק היחסי של ימי החופשה.
כדי לחשב זאת צריך להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל במספר הימים לפי הטבלה, לחלק ל- 200.

במידה ויחסי העבודה התקיימו בין הצדדים רק בחלק מן השנה, החל מ- 1 לאפריל ועד ל- 31 למרץ של השנה הבאה, ולמרות זאת לרשות העובד
נצברו יותר מ- 240 ימי עבודה, אזי העובד זכאי לכל ימי החופשה המפורטים למעלה. אם עבד פחות מ- 240 ימים העובד זכאי לחלק היחסי של
ימי החופשה. כדי לחשב זאת צריך להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל במספר הימים לפי הטבלה, לחלק ל- 240.

לגבי ימי החופשה חשוב לדעת שניתן לפדות אותם רק בתום יחסי העבודה.
בנוסף, על רכיב ימי החופשה חלה התיישנות כעבור 3 שנים.

עובד יכול לזקוף ימי מחלה גם למקרים של טיפולי הפריה, הריון, לידה או הפלה של בת הזוג.
היעדרויות בשל תאונת עבודה, חופשת לידה או שמירת הריון לא יבואו על חשבון ימי מחלה, מכיוון שהיעדרויות אלה משולמות על ידי המוסד
לביטוח לאומי. כך גם בגין תאונת דרכים, אשר חברת הביטוח אחראית לתשלום.
גם "שעות טיפת חלב" המגיעות לעובדת הרה לא יבואו על חשבון ימי מחלה, אלא על חשבון המעביד.

לגבי שווי יום המחלה- השווי מחושב לפי שכר העובד בהתאם לממוצע השכר בשלושת החודשים שקדמו למחלה. התחשיב נעשה כך שבגין יום המחלה
הראשון לא מקבלים שכר, בימים השני והשלישי מקבלים 37.5% מהשכר, ומיום המחלה הרביעי והלאה מקבלים 75% מהשכר.

הערה: המידע המשפטי המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד. שימוש במידע, כאמור, איננו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או ייעוץ משפטי ו/או חוות
דעת. 
 
   קראו עוד על דמי הבראה במגזר הפרטי  
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין