עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

חדשות חקיקה

הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

     
 
 1. ביום 7.9.2010 נחתם הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

 2. הסכם זה מעדכן ומתקן את ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר נחתם ביום 19.11.2007 כולל הגדלת שיעורי ההפרשות המינימאליות לביטוח פנסיוני ומספר תוספות, כדלהלן:
   
 3. (א)    הגדלת שיעורי ההפרשות:
           ע"פ ההסכם הוגדלו שיעורי ההפרשות באופן בו החל מיום 1.1.2014 הן יעמדו על:
                                             
  דיני עבודה
                  
  (ב)    שינוי הגדרת הסדר מיטיב:
           •    ההסכם משנה את הגדרת "הסדר פנסיה מיטיב" וקובע כי החל מיום 1.1.2014 הפקדות לקופת גמל בשיעור הנמוך מ- 17.5% 
                מהשכר לא תחשבנה כ"הסדר מיטיב". 
           •    ההסכם מבהיר כי במידה והוסכם בין מעביד לעובדו על זכות העובד להיות מבוטח בהסדר פנסיוני מיטיב במועד המאוחר מן
                המועד אשר נקבע בהסכם פנסיית חובה, יחויב המעסיק בביצוע הפרשות ע"פ הסכם פנסיית חובה בתקופת הביניים שבין מועד
                תחילת ההפרשה הקבועה בהסכם פנסיית חובה לבין מועד תחילת ההפרשה בהתאם להסדר החל על הצדדים.
           •    עוד נקבע כי במקרה בו בהסכמי העבודה החלים על המעביד ישנה חובת הפקדה לתגמולים ואין חובת הפקדה לרכיב פיצויי
                פיטורין, תחול על המעסיק, החובה להעביר את רכיב ''פיצויי הפיטורים'', בהתאם להסכם פנסיית חובה.

  (ג)    הגדרת המונח 'קצבה':
          בהתאם להסכם פנסיית חובה עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה מוחרג מהוראות ההסכם. ההסכם החדש מבהיר 
          כי המונח 'קצבה' אינו כולל בתוכו קצבאות וגמלאות להם זכאי העובד מהמוסד לביטוח לאומי.

  (ד)   זכאות להפרשה במקרה של 'עובד מבוטח':
          הסכם פנסיית חובה קובע כי עובד שהתחיל לעבוד כאשר הוא מבוטח בביטוח פנסיוני קודם, יהא זכאי להפרשות מתחילת עבודתו אשר
          יבוצעו לאחר שלושה חודשים או בתום שנת המס (לפי המוקדם). ההסכם החדש מבהיר כי הוראה זו הינה ביחס לעיתוי התשלומים 
          כאשר שיעורי ההפרשות הינן ע"פ הקבוע בהסכם פנסיית חובה.

 4. בשלב זה ההסכם חל על מעסיקים החברים בארגוני המעבידים החברים בלשכת התיאום לרבות התאחדות התעשיינים, התאחדות המלונות, ארגון חברות האבטחה, התאחדות המלאכה והתעשייה וכו' אולם הועברה בקשה לפרסום "צו הרחבה" אשר יחיל את הוראותיו על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין