עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> מידע מקצועי למעסיקים >> הודעה לעובד


 

עורך דין דיני עבודה - חובת הודעה לעובד

חובת המעביד להודיע לעובד על תנאי העסקתו

  1. ע"פ תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה – 2005 . החל מיום 22.9.05 חייב כל מעביד לפרסם במקום העבודה, באזור בולט מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד ע"פ חוק שכר המינימום, התשמ"ז - 1987.

  2. אי קיום הוראות החוק מאפשר הטלת קנס בסך של 12,900 ₪ מידית ובנוסף קנס שבועי בסך 1,300 ₪ על כל שבוע בו לא פורסמה המודעה לאחר שמפקח העבודה הודיע על כך למעביד.

  3. מעביד אשר עיקר העבודה של עובדיו מתבצעת במקומות אחרים ו/או מעביד המעסיק פחות מ – 6 עובדים רשאי להציג את המודעה  ע"י מסירתה לעובדים במועד הראשון לתשלום משכורתם לאחר תחילת עבודתם אצלו וכן במועד הראשון לתשלום משכורתם לאחר עדכון שכר המינימום מצ"ב נוסח הודעה.

  4. כמו כן, ובנוסף, ע"פ חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב -  2002. החל מיום 21.6.2002 חייב מעביד למסור לעובדיו לא יאוחר מ-30 יום מתחילת עבודתם, הודעה בכתב בה מפורטים תנאי העבודה של העובד ע"פ נוסח ההודעה המצ"ב כאשר הפרת החוק גוררת הטלת קנס על המעביד.

  5. החוק קובע כי גם על שינוי בתנאי העבודה המצוינים בהודעה, יש למסור הודעה בכתב תוך 30 יום מהיום שנודע למעביד על השינוי ע"פ נוסח הודעה המצ"ב.

  6. יצוין, כי שינוי חקיקתי או שינוי הנובע מהסכם  או שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד אינו מחייב את המעביד בהמצאת הודעה לעובד.

  7. עד היום מעבידים רבים טרם החלו בביצוע החוק והם אינם מעבירים לעובדיהם הודעה כנדרש ובכך הם נחשפים לקנסות והליכים נוספים.

  8. יוער, כי לגבי עובדים אשר החלו עבודתם לפני 21.6.02 אין חובה למתן הודעה אלא אם העובד דרש זאת בכתב (במידה ולא חל שינוי בשכר העובד).

  9. כמו כן, החוק אינו חל על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים.

   

 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין