עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשע"ב-2012

חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשע"ב-2012


חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשע"ב-2012 (להלן: "החוק") קובע כי אסור לקבל ואסור לממש בטחונות מעובד, אשר מטרתם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה. הגדרת "בטוחות" בחוק היא - מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעביד לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות אלה.

החוק קובע כי הפרת הוראותיו תהווה בסיס להטלת אחריות פלילית ואזרחית והוא חל גם על בטוחות שניתנו לפני כניסת החוק לתוקף וכן על עובדי חברות שירותים (לרבות חברות שמירה ואבטחה) וכן על חברות כח-אדם. הפרת החוק מהווה עוולה אזרחית ברת פיצוי וכן עבירה פלילית שדינה שישה חודשי מאסר או קנס כספי עד 75,300 ₪.

החוק מטיל אחריות פלילית גם על נושא משרה בתאגיד וקובע חזקה משפטית לפיה, אם נעברה עבירה בידי תאגיד או מי מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העבירה, אלא אם כן, הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.נושא משרה לעניין חוק זה הוא - מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד שאחראי מטעם התאגיד על התחום בו בוצעה העבירה.

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין