עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8)


הנדון:     חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011
 
1.        ביום 20.7.11 פורסם חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 הקובע כי לחוק העיקרי יוסף סעיף 10ב שעניינו "איסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון", ולפיו:

"לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי העניין, הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו."


2.        על פי התיקון, מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות, מבלי לקבל העתק מהרישיון על פיו הם פועלים, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, בתשל"ז-1977 (עד 14,400 ש"ח).

3.        כמו כן, מי שקיבל שירות מקבלן כוח אדם או מקבלן שירות שאין ברשותם רישיון, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת השירות כאמור.

4.        עוד נקבע כי הוראה לעיל,  לא תחול על יחיד שמקבל את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.

5.        נקבע כי הוראות התיקון לחוק כמפורט לעיל, יחולו על התקשרות לקבלת שירותים שנערכה או חודשה מיום 1 בינואר  2012 ואילך.

 

בכבוד רב                                                                                בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד                                                                         שלמה בכור, עו"ד
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין