עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> חיוב חברת אבטחה בפיצוי בסך 20,000 ₪ בגין אי העמדת מושב ישיבה למאבטח

חיוב חברת אבטחה בפיצוי בסך 20,000 ₪ בגין אי העמדת מושב ישיבה למאבטח


בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה (ס"ע 5860-12-08 ודים ברודסקי נגד אבטחה מבצעית א.מ. סקיוריטי בע"מ, פס"ד מיום 4.7.2011) קיבל תביעת מאבטח לתשלום פיצויים בגין הפרת החובה להעמיד לרשותו מושב לישיבה במהלך עבודתו מכוח חוק הזכות לעבודה בישיבה.

סעיף 2 לחוק הזכות לעבודה בישיבה, מטיל על המעביד הן את החובה להעמיד לרשות העובד במקום העבודה מושב לעבודה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, והן את החובה שלא למנוע מן העובד ישיבה במהלך העבודה, כל עוד לא הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

בית הדין דחה את התביעה כנגד הקניון וקבע כי במאובחן מתחולת החוק על עובדי קבלן המועסקים אצל מעסיק בפועל, החוק אינו חל על עובדים של קבלן שירות המועסקים אצל מקבל שירות ומאחר ובית הדין קבע כי ההתקשרות שבין חברת האבטחה לקניון הינה לשם שירותי שמירה ולא שירותי כח אדם, אזי החוק אינו חל על הקניון כמקבל שירות ואינו מקים כלפיו חובה מכוח החוק כלפי עובד חברת האבטחה.

לעניין חבות חברת האבטחה, בית הדין קבע כי בנסיבות המקרה, במהלך ביצוע עבודת האבטחה, יכול היה המאבטח לשבת לפרקים. נקבע כי במהלך ביצוע עבודת השמירה יכול היה התובע לשבת, למצער, כמה דקות מספר פעמים בכל שעה לצורך רגיעה, מנוחה ושחרור רגלים, וכן בזמן שאין תנועה של עובדים ושבים, ומאחר וחברת האבטחה הפרה את חובתה מכוח החוק להעמיד לרשות המאבטח מושב, המאבטח זכאי לפיצויים מכוח הוראות סעיף 4(ב)(1) לחוק, בסך כולל של 20,000 ₪  וכן בתשלום הוצאות משפט המאבטח בסך כולל של 3,500 ₪.

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין