עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> שכר,חופשה,הבראה,דמי מחלה >> ימי חופשה


חוק ימי חופשה ופידיון ימי חופשה

1.        לפי חוק על מעביד לתן לעובדיו ימי חופשה בתשלום אשר יהא זהה לתשלום בגין יום עבודה רגיל של העובד.

2.       מספרם השנתי הנו מפורט בטבלה המצ"ב.

3.       עובד שעבד עד 74 ימים זכאי לפדיון חופשה בגובה 4% מכלל הסכומים שהשתכר. 

4.        ימי החופשה אינם ניתנים לפדיון אלא בסיום יחסי העבודה.

5.       עובדים אשר חלים עליהם הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים אישיים הקובעים תנאים המטיבים עימם - יחולו עליהם התנאים העדיפים.

6.       עד כה הייתה קימת אי בהירות לגבי התיישנות פדיון ימי החופשה (כאשר הלכות קודמות קבעו תקופות התיישנות של 4-5 שנים).  

7.       בפס"ד אשר ניתן לאחרונה בביה"ד הארצי לעבודה נקבע כי תקופת ההתיישנות בנוגע לפדיון ימי חופשה תהא 3 שנים + השנה השוטפת אשר נמנית מיום סיום העבודה.

8.       כמו כן, ע"פ פסק הדין הצבירה של ימי החופשה הינה עד שלוש שנים אחורנית בלבד.

ותק בעבודה

ימי חופשה

 1-4

  114

 5

 16

 6

 18

 7

 21

 8 ואילך

 יום נוסף לכל שנה עד
 לתקרה של 28 ימים

9. 

 


מדובר בימים קלנדריים (שבועיים) שהם 12 ימי עבודה אם המדובר בשבוע עבודה בן 6 ימים, או 10 ימי עבודה אם עובדים 5 ימים בשבוע וכך לגבי יתר הימים.

 

 

 

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין