עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> שכר,חופשה,הבראה,דמי מחלה >> ימי מחלה


 

עו"ד דיני עבודה - ימי מחלה

ימי מחלה

 1. עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה – מצב בריאות לקוי  זכאי , לקבל ממעבידו דמי מחלה עבור אותה תקופה בה נעדר מעבודתו וזאת בגבולות מכסת ימי המחלה אותם צבר העובד.

 2. תשלום דמי המחלה נועד למנוע מצב בו העובד ובני משפחתו יהיו חסרי הכנסה עקב חוסר יכולתו לעבוד.

 3. דמי המחלה משולמים לעובד ישירות מהמעביד - במועד שבו היה על אותו עובד לקבל את שכר עבודתו, וגובהם הינו בהתאם להסכם קיבוצי בענף, הוראות קרן דמי מחלה  או להסכם אישי בין העובד למעבידו במידה וקיימים הסדרים כאלה.

 4. ע"פ חוק, שיעור דמי המחלה  המינימלי הינו  75% משכר העבודה שהיה העובד עתיד להרוויח באותם ימי בהם נעדר עקב המחלה – כולל תוספות קבועות אותם מקבל העובד לשכרו. לפי החוק, דמי המחלה נחשבים כשכר עבודה לכל דבר ועניין.

 5. לגבי עובד המקבל שכרו לפי תוצרת דמי המחלה יהיו 75% מכמות התוצרת הממוצעת ליום עבודה שהפיק בשלושת החודשים שקדמו למחלתו.

 6. הזכאות לקבלת דמי מחלה מלאים (75% מהשכר) הנה החל מהיום הרביעי להיעדרות כאשר ע"פ חוק בגין הימים השני והשלישי להיעדרות זכאי העובד למחצית מדמי המחלה  (37.5% מהשכר).

 7. כאמור, מדובר בתנאים המינימליים ובמידה וחל על העובד הסכם אישי או ענפי אשר תנאיו עדיפים הם אלה אשר יחולו על העובד.

 8. על עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה למסור למעבידו הודעה על כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להיעדרות ולציין מהי התקופה המשוערת בה לא היה מסוגל לעבוד.

 9. בכדי לקבל מהמעביד את דמי המחלה, על העובד להציג בפניו תעודת מחלה חתומה ע"י רופא בה מפורטת תקופת אי כשירותו וזאת עד 7 ימים בטרם מועד תשלום המשכורת.

 10. ע"פ חוק, המספר המינימאלי של ימי המחלה להם זכאי העובד מחושב בהתאם לותק במקום העבודה: יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה (בניכוי התקופה שעבודה קיבל דמי מחלה) ומקסימום 90 יום.

 11. במידה ולא נקבע הסדר מיוחד בנוגע לכך - לא ניתן להמיר את ימי המחלה אותם צבר העובד ועם סיום העבודה לא ניתן לפדותם. במגזר הציבורי  מקובל לפדות ימים צבורים בכסף.

 12. עובד אשר בתקופת מחלתו עבד בשכר לא היה זכאי לדמי מחלה ואם הם כבר שולמו הוא עלול להיות מחויב בהשבתם.

 13. עובד שלו ילד מתחת לגיל 16 והילד  חלה, רשאי להיעדר מעבודתו עד 8 ימים בשנה ולקבל בתקופת ההיעדרות דמי מחלה ממעבידו על חשבון הימים אותם צבר. זאת אך ורק  במידה ובן זוגו עבד בימים בהם הוא שהה עם ילדו. במידה ומדובר בהורה יחיד של הילד הוא  רשאי להיעדר באותו אופן עד 12 ימים בשנה.

 14. הורה לילד עד גיל 18 שחלה במחלה ממארת ועבד אצל מעבידו לפחות שנה זכאי להיעדר מעבודתו ולקבל ממעבידו דמי מחלה עד 30 יום בשנה ובכפוף למספר ימי המחלה הצבורים. במידה ובן זוגו עובד אף הוא ואולם בן הזוג לא ניצל זכות זו הוא יהיה רשאי להיעדר עד 60 ימים ולקבל בגינם דמי מחלה.

 15. עובד רשאי לזקוף עד 6 ימים בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה לו בשל היעדרות בגין מחלת בן זוגו. ואין חובה מוחלטת שבני הזוג יהיו נשואים כדת וכדין. כמו כן, הוא רשאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות הקשורים להריון בת זוגתו או לידה.במידה ולא נקבע אחרת בהסכם כלשהו החל על העובדת, ימים בהם נמצאת עובדת ב"שמירת הריון" אינם מזכים אותה בדמי מחלה .

 16. עובד שלו או לבן זוגו הורה מעל גיל 65 זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות עקב הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת ובלבד ובן זוגו לא נעדר אף הוא מכוח אותה זכות.

 17. כעיקרון אין איסור מוחלט לפטר עובד בזמן שהוא  מצוי בחופשת מחלה, אולם ייתכן ובתי הדין לעבודה יראו בפיטורים כאלה פיטורים בחוסר תום לב. בכל מקרה תקופת חופשת המחלה לא תחפוף עם תקופת ההודעה המוקדמת לה זכאי העובד.

 18. עובד שחלה בזמן שהוא נמצא בחופשה שנתית ימי מחלתו יזכוהו בדמי מחלה ולא ייחשבו כימי חופשה.

 19. כאמור, במידה וקיים הסכם אשר תנאיו עדיפים הם אלה אשר יחולו על העובד.
 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין