עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכוני פסיקה – מכרזי הפסד

פסיקה של בית דין לעבודה

עדכוני פסיקה – מכרזי הפסד

 
  1.  ביום 8.7.10 ניתן על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים פסק דין חשוב ביותר בתיק עע"ם 9241/09 שלג לבן 1986 בע"מ נגד עיריית אשקלון ואח' (להלן: "פסק-הדין"). במסגרת פסק הדין נידונה ערעורה של חברת שלג לבן (להלן: "החברה") על החלטת בית המשפט המחוזי בה נדחתה עתירת החברה לביטול תוצאות מכרז לקבלת שירותי ניקיון במשרדי ובמוסדות חינוך אותו פרסמה עיריית אשקלון. במכרז האמור נקבע מחיר מינימום הזהה לעלות שכר עובד ניקיון עפ"י חוזר החשב הכללי במשרד האוצר. חברת רם ק.ר.ם. בע"מ הציעה את ההצעה הזולה ביותר, ונקבה במחיר המינימום. ועדת המכרזים הזמינה אותה להבהרה בדבר עמידתה במכרז במחיר המינימום, ועיקר הסברה של החברה הזוכה נשען על כך שחלקם של העובדים יהיה בעל ותק של פחות משנה או חצי שנה, דבר המפחית בצורה משמעותית את עלות השכר.
  2. בית המשפט קיבל ערעור החברה והורה על בטלות המכרז ופסילת ההצעה הזוכה בו, זאת מפאת העובדה שבחירה בחברה המציעה תעריף גרעוני משמעה פגיעה בזכויות הסוציאליות של עובדיה. שופטי בית המשפט העליון ציינו כי במקרה בו מתקשרת המדינה עם גורמים חיצוניים זכאית היא ואף חובה עליה לעשות את שבידה כדי להבטיח את השמירה על חוקי המגן וכדי להבטיח צמצום היקף הפגיעה בזכויות העובדים. כל אשר אמור במדינה, אמור מבחינה זו גם ברשויות המקומיות, הכפופות בפעולתן לאותם עקרונות של המשפט הציבורי.
  3. עוד ציין בית המשפט כי בשנים האחרונות נעשו מספר צעדים קונקרטיים להעמקת ההגנה על זכויות עובדיו של מציע במכרז ציבורי, אחד מהם בתיקון תקנות המכרזים. אף שתקנות אלו, כלשונן, אינן מחייבות את הרשויות המקומיות, בהיעדר יסוד מהותי להבחנה בעניין זה בין משרדי הממשלה לבין השלטון המקומי, אך טבעי הוא כי את שטרם קבע מתקין התקנות בלשון מפורשת, תשלים הפסיקה ולנגד עיניה ראייה קוהרנטית של יסודות המכרז הציבורי.
  4. במקרה הנדון הייתה ההצעה שהוגשה גירעונית או פוגעת בזכויות העובדים. הצעה כזו לא ניתן היה להעדיף הואיל ומציעהּ גילה דעתו, במחיר שנקב בה, כי יקשה עליו לקיים את תנאי המכרז ולהגשים את תכליותיו. קיומו של רווח לזוכה מותנה היה, על-פי אותה הצעה, בהתגשמותן של הנחות בדבר הרכב ותקו של כוח העבודה העתידי שאותו יעסיק הקבלן. בהצעה זו לא ניתן להכיר ככשרה, וממילא לא היה מקום להעדיפה על-פני הצעותיהם של מציעים אחרים במכרז.
  5. עיננו הרואות כי בית המשפט העליון קובע באופן מפורש כי לא ניתן יהא להשלים עם מצב בו מחיר המינימום ו/או ההצעה הזוכה במכרז יהיו בתעריפים גרעוניים, תוך פגיעה בזכויות עובדי החברה הזוכה ולפיכך מכרז שייערך שלא בהתאם לעקרונות אשר נקבעו בפסק הדין – יהא בטל מעיקרו.
יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין