עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> זכויות עובדים >> עבודת נוער

   

עו"ד דיני עבודה - עבודת נוער

מומחה לדיני עבודה על עבודת נוער

משרד עורכי הדין שלמה את שלמה הוקם על ידי עורך דין בשנת 1980. המשרד מתמחה ועוסק בתחום דיני עבודה.

יחסי עובד- מעביד
חוקי העבודה חלים, לפי הכלל, רק על מי שקיימים ביניהם יחסי עובד- מעביד.
אך כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, כמו במקרה של עבודת נוער ברוכלות. המחוקק הרחיב יוצא מן הכלל זה גם למקרים נוספים של עבודת נוער:
• נערים שעובדים אצל הוריהם, לשם עסק או לשם משלח יד.
• נערים העובדים במפעלים, גם אם העבודה איננה לשם עסק או לשם ריווח.
• נערים העובדים במקום שהוכרז (ע"י שר העבודה והרווחה) כמרכז להכשרה מקצועית. במרכז כזה הנערים קונים מקצוע תוך כדי עבודה מעשית.
הרחבת הכלל אינה חלה במקרים הבאים:
• נערים העובדים אצל הוריהם בעבודה ארעית, כאשר לא מדובר על התעשיה או המשק החקלאי של ההורים.
• נערים העובדים במפעל לצורך סיפוק צרכי הנערים בלבד.
• נערים העובדים כחניכים בבי"ס מקצועי.
• נערים העובדים בהופעה אמנותית, ציבורית או פרסומית, או בצילומים לצרכי פרסום.

שעות העבודה והמנוחה
הוראות המסדירות את שעות העבודה והמנוחה של הנוער העובד הן חלק מחוק עבודת הנוער. בין היתר, אסורה העבדה של נער מתחת לגיל 14.
שעות העבודה של הנוער מוגבלות ל- 40 שעות בלבד. בזמן חופשת לימודים רשמית מותק להעסיק נוער מגיל 14 שנה.
גם אם חלק מההוראות לגבי שעות עבודה ומנוחה בחוק עבודת הנוער זהות להוראות בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א- 1951, חוק שעות עבודה
ומנוחה איננו חל על העבדת נוער. אסור להעביד נוער במנוחה השבועית, בשעות נוספות ובעבודת לילה- ולא ניתן להתיר זאת.

העבדת נוער ע"י שני מעבידים
מעביד של נער, אשר מועבד גם ע"י מעביד אחר- על פי הרישום בפנקס העבודה, המעביד אותו שעות עודפות- מעל שמונה שעות ליום עבודה או מעל
ארבעים שעות לשבוע- ייראה כמעבידו של הנער בכל השעות. כל זאת אלא אם לא ידע ולא יכול היה לדעת, את מספר השעות שהנער הועבד על ידי
המעביד השני.

שכר עבודה
שכר מינימום לחניך נקבע בחוק החניכות, אך הוראות חוקר החניכות לא הופעלו עד היום.
שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הענסת, הוסמך בחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, לקבוע הוראות לגבי תחולתו של
חוק שכר מינימום לגבי עובד שלא מלאו לו 18 שנה. שר העבודה והרווחה החיל את חוק שכר מינימום על נערים עובדים כמו גם על חניכים, זאת
בכפוף לשינויים שפורטו בתקנות. שכר עבודת נוער נקבע גם בצווי הרחבה ובהסכמים קיבוציים.
במידה ולמרות האיסור על כך, נער מועבד בשעות נוספות, הנער זכאי לתשלום גמול בעד עבודה בשעות נוספות (ע"א 150/63, אסתר מזרחי נגד
הנייק וינשטוק פ"ד יז, 1361, 1372). אסור לנכות משכר העבודה של נער על היעדרות בגין ביקור בשיעורי ערב של מוסד מוסמך להשתלמות. הוא
הדין לגבי חניך אשר שוחרר מעבודה בשל ביקור בשיעורי מקצוע מאושרים.

חופשה שנתית
בדומה לחוקי המגן האחרים, גם חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951, חל על העבדת נוער, אך בתוספת של ימי חופשה. לגבי נער יש לקרוא בסעיף 3
(א) לחוק חופשה שנתית במקום "14 יום"- "18 יום".

לימודים
בשני החוקים קיימות הוראות לגבי הדרכה בבחירת מקצוע. חובת יום לימודים, לימוד בשיעורי ערב של מוסד מוסמך להשתלמות ושיעורי מקצוע
מאושרים.

ניתוק יחסי עובד מעביד
ניתוק יחסי עובד מעביד בעבודת נוער נעשות לפי אותן הלכות החלות על עובדים שאינם נערים. בכלל זה, ניתן לפסול פיטורים שנעשו שלא כחוק.
פרט לכך, בחוק החניכות קיימות הוראות מיוחדות לגבי המקרים והדרכים המאפשרות התרת הקשר בין המעביד לבין החניך.

הצגת תמצית החוקים
על מעביד נוער מוטלת חובה להציג במקום העבודה את תמצית חוק עבודת הנוער וחוק החניכות.

עבירות
העבדת נוער בניגוד לחוק עבודת הנוער וחוק החניכות מהווה עבירה פלילית, בדומה למרבית חוקי המגן האחרים. העבירות הן בתחומי פעולות
אסורות לגבי הופעות וצילומים והעבדה מסוכנת. מוטלת חובה על הורי הנער ונושאי משרה בתאגיד, למנוע עבירות לפי חוק עבודת הנוער. בנוסף
נקבעו מספר עבירות המנוגדות לחוק עבודת הנוער, שהן עבירות מנהליות שקנס בצידן.


הערה: המידע המשפטי המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד. שימוש במידע, כאמור, איננו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או ייעוץ משפטי
ו/או חוות דעת.

 
     
     משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין