עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע- 2010

דיני עבודה -חוק עבודת נשים 

חקיקה אודות העסקת נשים - זכויותיהם וחובותיהם
 

 

 
 

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע- 2010

  1. ביום 4.2.2010 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע – 2010 (להלן: "החוק", "חוק עבודת נשים").
  2. בהתאם לחוק עבודת נשים עובד או עובדת העובדים טיפולי פוריות, רשאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי המחלה הצבורה, אם אישר רופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת (ובכפוף למתן הודעה מראש למעביד).
  3. סעיף 9 (ה) לחוק אוסר על פיטורי עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בתקופת היעדרם ע"פ סעיפים 7(ג)(4) או (ג1) לחוק (אשר תוכנו הוסבר בסעיף 2 לעיל), או בתקופה של 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התמ"ת.
  4. ע"פ התיקון לחוק, הורחבה הגבלת הפיטורים וממועד הפרסום ואילך (מיום 4.2.10) חל איסור הפיטורים גם לגבי עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודתם בתקופת הטיפולים, ובלבד שהעובדת או העובד הודיעו למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת – ממועד הפיטורים, ומסרו למעביד אישור רופא בתוך 14 ימים מאותו מועד.
  5. הגבלה זו חלה על עובדת או עובד אשר עבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.
  6. מצ"ב העתק התיקון לחוק.
  7. יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו. 
 
     

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין