עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכון פסיקה - חוק קבלני כח אדם

תל-אביב, א' בתמוז תשע"א
3.7.2011

לכבוד קהל לקוחותינו
ג.א.נ,

הנדון: עדכוני פסיקה – תחולת חוק קבלני כוח אדם


ראינו לנכון לעדכנכם בפסק דין חשוב אשר ניתן על ידי כבוד שופטת אביטל רימון-קפלן מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה[1], במסגרתו נדחתה תביעתה של עובדת חברת "דנאל" בבית החולים רמב"ם למתן צו הקובע כי לאור הוראות סעיף 12א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק" או "חוק קבלני כח אדם") היא הפכה להיות עובדת בית החולים- קרי המדינה.

1. מדובר בתביעה אשר הוגשה על ידי גברת סוזאנה לאנג שהועסקה בפרויקט ל מתן שירותי שמירה והשגחה על חולים פסיכיאטריים בבית החולים רמב"ם וזאת החל מחודש 10/07 עד לחודש 9/08 וכן מחודש 01/09 עד למועד זה.

2. בעקבות פנייה של העובדת (באמצעות ב"כ) אל בית החולים ואל החברה במסגרתה הועלו שורה של טענות אשר עיקרן טענת העובדת כי בפועל הינה עובדת בית החולים, על כל הנובע מכך, החלו הליכים משפטיים במסגרתן טענה העובדת כי המעסיק האמיתי הינו בית החולים רמב"ם וכי על הצדדים חלות הוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, כולל סעיף 12א' הקובע כי לאחר העסקה בתקופה העולה על תשעה חודשי עבודה נחשב עובד הקבלן עובדו של המעסיק בפועל.

3. העובדת עתרה לכך שבית הדין יראה במתכונת העסקתה כמתכונת אספקת שירותי כח אדם ולא כמתן שירותים במסגרת מיקור חוץ של פונקציה.

4. בתחילה הוגשה בקשה לסעדים זמניים אולם לאחר דיון אוחדה הבקשה עם ההליך העיקרי.

5. ביום 29.6.11 ניתן פסק דין אשר דחה את תביעת העובדת על כל רכיביה. בית הדין קיבל את עמדת החברה בקובעו כי פעילות החברה בפרויקט זה הינו בבחינת "מיקור חוץ". בית הדין ראה בפעילות זו כלגיטימית שאין בה כדי להוות העסקת "כח אדם" כהגדרת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם.

6. במסגרת פסק הדין נקבע כי ההתקשרות עם בית החולים למתן שירותי השגחה הינה כזו "שעניינה במיקור חוץ של פונקציות – שירותים במובחן ממיקור חוץ של כח אדם" וכי: "גם אם אין המדובר בעניינו בשירות 'קלאסי' דוגמת שירותי שמירה עם נשק, שירותי ניקיון או שירותי מחשוב- עדיין המדובר בשירות ספציפי שהוא אינו חלק מליבת העיסוק של המחלקות האישפוזיות הרגילות בבית החולים".

7. עוד קבע בית הדין, מעבר לדרוש, כי גם אם היה נקבע בתיק זה שעל התובעת חלות הוראות סעיף 12א' לחוק קבלני כח אדם, עדיין לא היה בכך להפוך התובעת לעובדת מדינה, שכן ממילא היה עליה לעמוד במכרז לשם קבלתה לתפקיד זה במדינה (סעיף 30 סיפא לפסק הדין).

8. לסיכום נפסק כי כי הוראות סעיף 12א' לחוק קבלני כ"א אינן חלות על העסקת העובדת ובהתאם אין מניעה מלהמשיך ולשבצה בבית החולים באותו תפקיד.

9. מדובר בפסיקה עקרונית ומשמעותית בכל הנוגע להיקף החלת הוראות חוק העסקת כח אדם על עובדי המועסקים במסגרת חברות למתן שירותים בתחומים שונים.יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.בכבוד רב, בכבוד רב,

דוד בכור, עו"ד שלמה בכור, עו"ד

[1] תיק ס"ע 46568-02-11 סוזאנה לאנ נגד מרכז רפואי ע"ש רמב"ם ו- דנאל אדיר יהושע בע"מ (פס"ד מיום 29.6.11)

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין