עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכוני פסיקה – חובת תום הלב חלה גם על עובדים "חלשים"

לכבוד

קהל לקוחותינו

ג.א.נ,
 
הנדון:    עדכוני פסיקה – חובת תום הלב חלה גם על עובדים "חלשים"

ראינו לנכון לעדכנכם בפסק דין חשוב אשר ניתן על ידי כבוד השופט דורי ספיבק מבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב[1], במסגרתו נקבע כי גם על עובדים "חלשים" המבקשים לעבוד אצל מעסיקים אחרים מוטלת החובה לסיים את העסקתם אצל מעסיקם הנוכחי בתום לב:

1.             במסגרת פסק הדין נדונה תביעה של עובדת שהועסקה במשך כשלוש שנים כעובדת שעתית בשכר מינימום בחברת "חניוני הצלחה בע"מ" העוסקת בניהול חניונים ברחבי הארץ. עבודת התובעת התבצעה בחניון "מלון אופטימה" שבעיר רמת-גן.

2.             בסוף מאי 2009, סמוך  להתפטרות התובעת מעבודתה, ניהלה החברה מגעים עם המלון להמשך ניהול החניון. לטענת המעביד המלון ניסה לשדל את עובדיו (ובהם התובעת) לעבור ולהיות מועסקים ישירות על ידו. העובדת אשר "יצאה לחופשת מחלה" נתפסה עובדת בחניון מלון אופטימה תחת הניהול החדש.

3.             העובדת טענה בפני בית הדין כי סיום העסקתה נבע מהתנכלות החברה, אי תשלום זכויותיה והרעה בתנאי העסקתה ומשכך דרשה לחייב החברה בתשלום פיצויי פיטורים. מאידך גיסא טענה החברה כי התפטרות העובדת נבעה מהיענותה להצעה לעבור להיות מועסקים בחניון המלון על ידי המלון.

4.             בית הדין קיבל גרסת המלון בעניין זה, דחה תביעת העובדת לפיצויי פיטורים, ואף הוסיף וציין כי "הייתה זו זכותה המלאה של העובדת להתפטר מעבודתה ולעבור לעבוד אצל מעסיק אחר... ברם, גם על עובדים 'חלשים', המבקשים לעבור לעבוד אצל מעסיקים אחרים, מוטלות חובות על-פי דין. גם עליהם מוטלת החובה לסיים את העסקתם אצל מעסיקם הנוכחי בתום-לב. במקרה שלפנינו, התובעת התפטרה בפועל, נטשה את עבודתה בלא מתן התראה מוקדמת ועברה לעבוד אצל המתחרים. היא נסיתה לתבוע זכויות שונות ממעסיקה, להן לא הייתה זכאית בנסיבות בהן התפטרה. היא הגישה אישורי מחלה שספק גדול אם הינם אותנטיים. היא לא אמרה אמת למעסיקיה, ובהמשך הדרך לא אמרה אמת בבית דין זה, אפילו כשהעידה תחת אזהרה. יש ממש בטענת הנתבעת שעל הערכאות הדיוניות לומר 'אמירה ברורה ביותר שתבטא שוויון בין עובד למעביד מבחינת החובות החלים עליהם' לרבות חובת תום הלב".

5.             יש בפסק דין זה כדי להוות "תמרור אזהרה" לעובדים המגישים תביעות תוך הצגת טענות שאין בהן ממש כלפי מעסיקיהם ואף יש בו כדי להגדיר באופן ברור וחד משמעי החובות המוטלות על עובדים לנהוג בתום לב כלפי המעביד, גם אם מדובר בעובדים "חלשים" אשר שכרם הינו שכר מינימום.

 

יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.


        בכבוד רב,                                                                     בכבוד רב,
        דוד בכור, עו"ד                                                             שלמה בכור, עו"ד
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין