עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכוני פסיקה- תביעות ייצוגיות (5)

          הנדון:        עדכוני פסיקה - תובענות ייצוגיות (5)

 

1.        בימים אלה פורסם פסק דין נוסף המתייחס להסכם הקיבוצי לאכיפת זכויות עובדים בענף השמירה האבטחה[1] וכן כולל התייחסות נרחבת לפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעניין "יגאל וירון".

2.        פסק הדין עסק בבקשת עובד חברת "ח.א.ש מערכות ושירותים בע"מ" להכיר בעילת תביעה הכלולה בתובענה שהוגשה על ידו לבית הדין בחודש נובמבר 2009 ועניינה, אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה - כתביעה ייצוגית.

3.        בית הדין דחה הבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, חייב המבקש בהוצאות משפט ופסק כי הליכים קיבוציים היא הדרך הנכונה לאכיפת זכויות עובדים - ולא תובענות ייצוגיות.

4.        פסק הדין כולל קביעות חשובות ביותר:

(א)          בית הדין קבע, ביחס להסכם האכיפה, כי - "קבלת הבקשה להכיר בתביעה שהגיש המבקש כתובענה ייצוגית בסמוך לחתימת ההסכם הקיבוצי לאכיפת זכויות, כפי שמבוקש בענייננו, יש בה כדי להכשיל ולחתור תחת המאמץ המשותף של ארגון העובדים וארגון המעבידים להבטחת זכויותיהם של העובדים בענף. בכך אישור הבקשה עלול לפגוע ביחסי העבודה הקיבוציים כאמצעי ליצירת זכויות לעובדים ואכיפתם."

(ב)           וכי: " ההסכם הקיבוצי לאכיפת זכויות מיוני האחרון, שעליו נעמוד להלן, מעיד כי ארגון העובדים שם לו למטרה לאכוף את זכויות העובדים בענף השמירה. לפיכך אין מקום לטענה האומרת כי דרכו של המבקש להגשת תובענה ייצוגית איננה חסומה, על אף קיומו של הסכם קיבוצי, לאור הימנעותו של ארגון העובדים לפעול למימוש זכויות העובדים שנקבעו בהסכם הקיבוצי."

(ג)            מעבר לכך הביע בית הדין עמדתו ולפיה: "כאמור, בעדותו בפנינו הודה המבקש, כי כלל לא פנה לעזרת ארגון העובדים בניסיון לממש את זכויותיו וזכויות העובדים במקום העבודה. אשר על כן, אין האחרון יכול לטעון כי ארגון העובדים התנער מחובותיו כלפי העובדים המועסקים במקום עבודה עליו חל הסכם קיבוצי.".

(ד)           נוסף לקביעות חשובות, התייחס פסק בית הדין כי: " יישומו של ההסכם הקיבוצי לאכיפת זכויות בעניינם של עובדים ועובדים לשעבר של המשיבה כאן, יש בו כדי להביא לתוצאה המטיבה עם קבוצת העובדים אשר בשמם ביקש המבקש להכיר בתביעה אשר עניינה אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה, כתובענה ייצוגית - על פני בירור טענותיהם בדרך של הגשת תובענה ייצוגית. זאת משאין ההסכם הקיבוצי לאכיפת זכויות מגביל טענות של חבר בקבוצה לתקופת התיישנות; ואין הוא מונע את בירור זכויותיהם של אותם עובדים אשר הועסקו בשירות המשיבה לאחר יולי 2009 ואשר תביעותיהם לפיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה, אינם כשירים להתברר בהליך של תובענה ייצוגית..".

5.        מדובר בפסיקה חשובה אשר מהווה ציון דרך נוסף בכל הנוגע להתייחסות בתי הדין להיעדר האפשרות לניהול הליכים ייצוגיים כנגד חברות שמירה ואבטחה מקרה בו חלות הוראות הסכם האכיפה וליתרונות הגלומים בהסכם זה על פני אותם הליכים משפטיים. יחד עם זאת מדובר בפסיקה של בית הדין האזורי לעבודה, שכידוע אינו מחייב ערכאות מקבילות.

 

 

            בכבוד רב                                                                                  בכבוד רב

דוד בכור, עו"ד                                                                         שלמה בכור, עו"ד

 

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין