עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> מידע מקצועי אודות פיצויים ופיטורין >> פיטורים ללא פיצויים


 

עו"ד דיני עבודה - פיטורים ללא פיצויים

פיטורים ללא פיצויים

 האם ניתן לשלול או להפחית פיצויי פיטורין מעובד שמעל  באמון מעבידו או עבר עבירת משמעת ?


 1. ברור שמעביד רשאי לפטר עובד אשר מעל באמונו או ביצע במקום עבודתו עבירה חמורה כגון גניבה כמו גם  לגבי עבירת משמעת – עצם הפיטורין והזכות לפטר אינם שנויים במחלוקת, כמובן בכפוף לשמיעת טענותיו של העובד בטרם קבלת ההחלטה לפטרו.
 1. אקט הפיטורים ילווה בדרך כלל  בפניה למשטרה במקרה בו מדובר בעבירה פלילית, ובבוא העת בהגשת תביעה אזרחית כנגד העובד בגין הנזקים להם הוא גרם - במידה וקיימות ראיות לאותם נזקים.
 1. עם ההודעה על פיטורי אותו עובד מתעוררת השאלה האם ניתן לשלול מממנו את פיצויי הפיטורין ודמי ההודעה המוקדמת במידה והעובד פוטר "מהיום להיום":
מצד אחד  המעסיק אשר מבחינתו עובד שביצע עבירה חמורה וגרם בכך נזק למקום העבודה ולמוניטין של מעבידו לא יהיה זכאי לתשלום פיצויי הפיטורין אשר יהוו "פרס" על אותה התנהגות.
מנגד העובד אשר יטען כי עצם הפיטורין מהווים עונש ומבחינתו אין מקום  לענישה נוספת בדמות שלילת הפיצויים להם הוא זכאי עם פיטוריו.
 1. הכלל הוא שבפיטורים משלמים פיצויי פיטורים לעובד המפוטר. מעביד השולל מעובדו את פיצויי הפיטורים הוא אשר חייב להוכיח כי התמלא תנאי המזכה לעשות כן. זה המקום לציין כי גם אם עובד זוכה מחמת הספק על ידי בית המשפט בהליך הפלילי ניתן להוכיח בהליך האזרחי את אשמתו בכדי "לשכנע" את בית הדין לעבודה שיש מקום לשלילה מלאה או חלקית של פיצויי הפיטורים.
 1. בענפים רבים במשק קיים הסכם קיבוצי המגדיר מהן הנסיבות בהן זכאי המעביד לפטר את עובדו ללא פיצויים או תוך תשלום פיצויים חלקיים. כאשר, חוק פיצויי פיטורים נותן "גושפנקא" להסדרים אשר נקבעו בהסכמים אלה.
 1. על פי החוק בענפים בהן אין הסכם קיבוצי הוענקה הסמכות לבית הדין לעבודה לקבוע מהן הנסיבות לשלילה חלקית או מלאה של פיצויי הפיטורין.
 1. לפי הוראות הסכמים קיבוציים שונים ופסיקת בתי הדין לעבודה, העילות האופייניות לשלילה חלקית או מלאה של פיצויי פיטורים יהיו לדוגמא: גניבה ממעביד, ביצוע עבירה פלילית חמורה ובפרט בזמן העבודה, הפרת משמעת חמורה כגון היעדרויות חוזרות ונישנות ללא התרעה מראש,מסירת סודות עסקיים, הורדת התפוקה במזיד, גרימת נזק במזיד לרכוש המעביד או קניינו, עבודה במקום אחר ללא אישור המעביד ורק במידה והדבר גרם למעביד  נזק בפועל.
 1. ברור כי ככל שאותו עובד הועסק בתפקיד בכיר יותר וניתנו לו סמכויות נרחבות יותר כך אמות המידה אשר על פיהן תיבחנה פעולותיו יהיו מחמירות יותר. כך גם בנוגע לעובד אשר ביצע לראשונה עבירת משמעת אל מול עובד אשר הוזהר פעם אחר פעם על ידי מעבידו.
 1. ככלל,ניתן להצביע על מגמה של סלחנות בפסיקתם של בתי הדין לעבודה בנושא שלילת פיצויי הפיטורים. בתי הדין שבו והדגישו במספר רב של פסקי דין כי פיצויי הפיטורים הינם זכות המוקנת לעובד המפוטר מכוח החוק ויש לנהוג באיפוק רב בנוגע לשלילתו מן העובד.  
 1. בעבר, בתי הדין נהגו לאבחן בין  הטיפול העונשי אשר צריך להיעשות באמצעות  המשטרה, אשר לה הכלים המתאימים לחקור בעניין, לבין זכויותיו של העובד מכוח דיני העבודה .
 1. לפיכך במקרים בהם שללו מעבידים את פיצויי הפיטורים מעובדיהם אשר מעלו באמונם,  נהגו בתי הדין לבחון את עוצמת וחומרת המעשה ורק אם נמצא שמדובר במקרה חמור  ביותר בתי הדין שקלו שלילה חלקית בלבד  של פיצויי הפיטורים.
 1. פסק דין מרכזי בתחום ניתן במקרה בו  עובד שגרירות ארה"ב פוטר על רקע הרשעה במספר עבירות של  גניבה, מרמה ושיבוש הליכי חקירה. למרות חומרת העבירות פסק בית הדין הארצי לעבודה כי יש לשלול מן העובד 50% מפיצויי הפיטורים בלבד.
 1. כיום ניתן לזהות מגמה של שינוי בגישה הרווחת. כך לדוגמא פסק דין אשר ניתן על ידי בית  הדין הארצי לעבודה ועסק במקרה בו עובד חניון גנב ממעבידו כספים על ידי גביית כספים ללא מתן קבלה ושלשול התמורה לכיסו . המעביד הגיש תלונה למשטרה, אשר החליטה שלא להעמיד את העובדים לדין. למרות זאת, בית הדין הארצי לעבודה שלל מהעובד את פיצויי פיטורים באופן מלא.
 1. דוגמא נוספת לפסק דין ברוח זה הינו מקרה בו עובד הציע ללקוחות המעביד לבצע בעבורם ישירות, את אותו השרות המסופק על ידי המעסיק. בית הדין האזורי שלל מאותו עבד חלק ניכר מכספי הפיצויים בשל חתירתו תחת מעבידו.
 1. במקרה בו עובד פוטר מאחר וסרב באופן שיטתי לבצע מטלות שהיו בתחום עבודתו בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי יש לשלול מהעובד את הזכות לתמורת הודעה מוקדמת.
 1. אותו בית דין ראה בהיעדרות קבועה מעבודה בימי ו' הפרשת משמעת חמורה המצדיקה שלילת תמורת ההודעה המוקדמת כמו גם מחצית מכספי פיצויי הפיטורים.
 1. מנגד בית הדין האזורי בחיפה לא ראה באיחור של שעה וחצי אשר נעשה  חרף התרעות מצד המעביד מעשה המצדיק שלילה של פיצויי הפיטורים.
 1. לעומת זאת, בית הדין הארצי לעבודה שלל באופן מלא את הזכות לפיצויי פיטורים  במקרה בו עובד תוך כדי עבודה אצל מעבידו הקים  עסק מתחרה לזה של מעבידו וביצע שורה ארוכה של פעולות בכדי להכשיר את הקרקע לפתיחת אותו עסק.
 1. פסק דין נוסף אשר שלל מעובד את הזכות לפיצויי פיטורים עסק במקרה בו עובד ביצע שורה ארוכה של הפרות משמעת במטרה להביא לפיטוריו.
 1. כפי שניתן לראות פסיקת בתי הדין לעבודה משתנה בהתאם לנסיבות המקרה ואנו ממליצים ללקוחתנו שלא לפעול בטרם קבלת ייעוץ משפטי מקצועי בנושא.
 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין