עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> הצלחותינו בבי"ד >> פיטורין ללא התיעצות עם הוועד

פסיקה של בית דין לעבודה

פסיקה תקדימית : חברות שאינן קשורות בהסכם קיבוצי אלא רק בהסדר קיבוצי רשאיות לפטר עובדים לאחר שימוע ללא התייעצות עם וועדי העובדים או ההסתדרות

 

בית הדין האזורי לעבודה קבע בפסיקה תקדימית כי חברות שאינן קשורות בהסכם קיבוצי אלא רק בהסדר קיבוצי רשאיות לפטר עובדים לאחר שימוע ללא התייעצות עם וועדי העובדים או ההסתדרות

בית הדין האזורי לעבודה בת"א קבע בפסיקה תקדימית שחב' "כרמל מערכת מיכלים בע"מ" (לשעבר -  מיכלי כרמל תעשיות קרטון בע"מ), שעד שנת 1988הייתה חלק מקונצרן "כור", רשאית לפטר עובד לאחר שימוע לא התייעצות עם וועד העובדים או ההסתדרות.

מר עמוס קדושים החל לעבוד במפעל "כרמל מערכת מיכלים בע"מ"  בשנת 1981. מר קדושים עבד תחילה כעובד ייצור ובמהלך השנים התקדם לתפקיד מלגזן ובתפקידו האחרון שימש כמנהל משלוחים ובמידת הצורך גם כמלגזן. בסוף שנת 2008 קיבל מר קדושים הזמנה לשימוע בנוגע לאפשרות הפסקת עבודתו "בעקבות המצב ולאור ההחלטה לבצע צמצומים במצבת העובדים של החברה" בשימוע שנערך בנוכחות מנהל המפעל מר אלי אלמליח, נציגת ההסתדרות הגב' יעל נומה וועד העובדים הוחלט על הפסקת עבודתו החל מאמצע חודש דצמבר 2008

נציגת האיגוד המקצועי הגב' יעל נומה הגיבה מיידית להודעת הפיטורים. במכתבה למר אלמליח דרשה מהנהלת המפעל לחזור בה מכוונתה לפטר את מר קדושים ולהעביר הנושא להכרעת ועדה פריטטית מכח ההסכם הקיבוצי בענף העץ. מנכ"ל כרמל מערכת מיכלים בע"מ, השיב לגב' נומה "לא נפל כל פגם בהליך הפיטורין הואיל וההסכם הקיבוצי בענף העץ אינו חל על המפעל ואין מקום לכינוס ועדה פריטטית"

ההסתדרות החדשה הגישה בקשה לבית הדין האזורי בבקשה לפסול את פיטוריי מר קדושים בטענה שעל פי ההסכם היחסים בין הצדדים חלות הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לתעשיות העץ ומוצריו החל משנת 1983, כמו כן טענה כי חלים הסכמי כור הכוללים את חוקת העבודה לפועלי החרושת ההסתדרותית, הסכם קיבוצי כפי שהתעדכן מעת לעת.

חברת כרמל מערכת מיכלים בע"מ" השיבה באמצעות עו"ד שלמה בכור כי ההסכם הקיבוצי בענף העץ כלל אינו חל על החברה, שכן היא אינה חברה ולא הייתה חברה בהתאחדות התעשיינים בישראל. כמו כן, גם הסכמי "כור" לא חלים על החברה, שכן היא כלל אינה מופיעה ברשימת המפעלים המופיעה בהסכמי "כור" בה מצוינים המפעלים עליהם חלים ההסכמים. ל"כרמל מערכת מיכלים בע"מ" אין גם כל קשר עם "כור" מזה למעלה מעשרים שנה. ההסכם היחידי החל על הצדדים הוא הסכם העבודה הקיבוצי משנת 2004 אשר ציין כי הוראות צו ההרחבה לא כוללות את הסעיפים המגבילים אותה בהליך הפיטורים ואת הסעיפים בדבר ישוב חילוקי דעות, לרבות הליכים פריטטיים ובוררות. לכן, על המשיבה לא חלה כל הגבלה לפטר מיידית את מר קדושים בשל צמצומים.

בפסיקתו קבע בית הדין לעבודה בתל אביב, "העובדה שכרמל נהגה לשתף את נציגות העובדים והנהלת הסתדרות העובדים החדשה גם בהליכים הנוגעים להפסקת עבודתם של עובדים, אין בה כדי לקבוע בדבר חלות ההסכם הקיבוצי. טענת כרמל כי על הצדדים חלות הוראות צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי שהחריגו את הסעיפים המגבילים את כרמל בכל הליך פיטורין ואת הסעיפים בדבר יישוב חילוקי דעות לרבות הליכים פריטטיים ובוררות, התקבלה. הסכם העבודה הקיבוצי המיוחד שנחתם בין הצדדים בשנת 2004 קבע במפורש כי תנאי עבודתם של העובדים יהיו לפי צו ההרחבה בלבד... מאחר שההסכם הקיבוצי המיוחד לא נרשם, מעמדו הינו כהסדר קיבוצי. אלו חוזים לכל דבר ועניין שמחייבים את הצדדים להם. הסדר קיבוצי הוא הסכם שנוסח ע'י הצדדים לו. הפרשנות של ההסכם צריך שתיתן משקל לכוונתם הסובייקטיבית של הצדדים לחוזה. עם זאת, מדובר בהסכם שהוא הסדר קיבוצי. הוא נכרת בין גוף מייצג את העובדים למעביד או ארגון מעבידים. יש בו קביעת זכויות של העובדים. ככזה זהו הסכם הקובע נורמות לא רק בין הצדדים לו, אלא גם נורמות החלות על העובדים האינדיבידואליים. ככזה, יש בו אלמנט הדומה לחוק. לפיכך, פרשנותו צריך שתיתן משקל גם לתכלית האובייקטיבית בדומה לפרשנות הסכמים קיבוציים. לאור האמור, ברי כי הוראות ההסדר הקיבוצי אכיפות והן בלבד חלות על הצדדים. מאחר שצו ההרחבה לא כלל הוראות המגבילות את כרמל בכל הליך פיטורין ו/או יישוב חילוקי דעות, הרי שפיטוריי מר קדושים נעשו כדין".
 

 
     

 

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין