עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> הצלחותינו בבי"ד >> פיטורי מנכ"ל עיריית יהוד

פסיקה של בית דין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה פסק כי פיטורי מנכ"ל עירייה יהוד ברכה צברי לא היו
מוצדקים ודחה את בקשת העירייה לביטול הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים


 

השופטת נטע רות דחתה את בקשת העירייה לביטול הסכם הפשרה שנחתם כבר בשנת 2005, וחייבה אותה לשלם לגב' צברי את הסכום שנקבע כ -317 אלף ₪  בתוספת ריבית של 10% בחודש + 10,000 ₪ שכר טרחת עורך דין

 
  הגב' ברכה צברי ששימשה כמנכ"ל עיריית יהוד, פוטרה מעבודתה בעירייה בשנת 2004 ועקב כך, הגישה תביעה למתן פיצויים שהוגשה ע"י עו"ד שלמה בכור 
במסגרת ההחלטה שניתנה בבית הדין לעבודה, נקבע כי סיבות הפיטורים כפי שצוינו במכתב ההזמנה לשימוע, אינן הסיבות האמיתיות שהביאו לפיטוריה וכי הסיבות שצוינו בו אינן מצדיקות פיטורים .

בעקבות הסכמת הצדדים, ובמסגרת אותו דיון בשנת 2005, ניתן פסה"ד החלקי במעמד הצדדים - בו נקבע תשלום של כ-317 אלף ₪ בגין: הפרשה לקרן השתלמות, הפרשה לקופת גמל תפארת, פדיון חופשה, החזר ניכוי, החזר הלוואה ו- 3 חודשי הודעה מוקדמת.
בית הדין קבע כי במידה ולא ישולמו הסכומים במועד, אזי ישאו סכומים אלה ריבית בשיעור של 10% בחודש. בהסכם נכתב כי החיוב שנקבע במסגרת פסה"ד - בתשלום ריבית בשיעור של 10% לחודש אינו מהווה חיוב בפיצויי הלנה, אלא קביעת סנקציה למקרה שהעירייה תפר את פסה"ד ולא תשלם את התשלומים שנקבעו במועד

עיריית יהוד הגישה ערעור על חלק מפסה"ד החלקי השני שניתן בשנת 2006 לעניין גובה הפיצוי שנפסק על פיטורים שלא כדין ולעניין פדיון החופשה וערעורה נדחה בפסה"ד שניתן על-ידי ביה"ד הארצי לעבודה בתחילת שנת 2007

למרות ההסכם שנחתם במעמד בית המשפט בין שני הצדדים,העירייה לא טרחה לשלם במועד שנקבע בפסה"ד את מלוא הסכומים שנפסקו בו, כאשר את טענותיה לעניין ביטולו היא העלתה לראשונה רק לאחר שנפתח נגדה תיק הוצל"פ. אז, "הזדרזה" העירייה והגישה תביעה לבית-דין זה על מנת שיורה על ביטול פסה"ד החלקי.
      
הנתבעת טענה מנגד באמצעותו של עו"ד שלמה בכור, כי הדרך היחידה לתקוף את פסה"ד החלקי היא על דרך הערעור ולא בהליך של ביטול פסה"ד. עוד טען עו"ד בכור, כי יש לדחות את התביעה לביטול פסה"ד לגופה מחמת העיקרון של סופיות הדיון.

בהכרעתה אמרה השופטת נטע רות,"טענות אלה, שהינן טענות מובהקות הנוגעות להתנהלות השופט היושב לדין - מקומן במסגרת הליך ערעור על פסה"ד. לכן, היה על התובעת להשמיען במועד שנקבע לכך בפני ערכאת הערעור. העלאת טענות אלה במסגרת תביעה לביטול פס"ד אינה אלא דרך לעקוף את הוראות הדין ביחס למועדים הקשיחים להגשת ערעור. מועדים אשר העירייה התעלמה מהם כליל. לאור האמור, הריני קובעת כי יש לדחות את התביעה.
 
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין