עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> הצלחותינו בבי"ד >> פיטורי עובדת בהריון

  פיטורי אשה בהריון

  בית הדין לעבודה קבע שאי אפשר לפטר עובדת בהריון 
  ללא היתר התמ"ת, גם אם הסיבות לפיטוריה אינם קשורים לכך

     
   כב' השופטת אביטל רמון קפלן : "אין זאת אלא שהממונה לא הייתה מוסמכת להעניק את ההיתר הרטרואקטיבי שהתבקש, וזאת אף אם הפיטורים היו שלא בקשר עם ההיריון ואף אם הייתה משתכנעת כי הפיטורים לא היו בקשר עם ההיריון וכי מכלול יחסי העבודה במקום וההליכים שהובילו לפיטורים מצדיקים את מתן ההיתר".

חברת כח האדם "יהב", החליטה לפטר את מנהלת הסניף שלה ברחובות בהיותה בהריון, זאת מבלי לקבל היתר פיטורין מהממונה במשרד התמ"ת כמתחייב בכל פיטוריי אישה בהריון. תחילה טענה החברה שהפיטורין נעשו בשל תפקודה הכושל והנזקים הכספיים הכבדים שגרמה לחברה. מבלי לדעת שהעובדת בהריון, והדבר נודע להם רק לאחר שהודיעו לה על הפיטורין.

העובדת שיוצגה ע"י עו"ד שלמה בכור הצליחה להוכיח בבית המשפט שהחברה ידעה על הריונה עוד בטרם הודיעה על פיטוריה. בית המשפט פסק לטובת העובדת ודחה את תביעת החברה. ראוי לציין שבזמן שטרם נוהל המשפט החברה לא הגישה שום בקשה להיתר פיטוריי אישה בהריון מהממונה במשרד התמ"ת

חברת כח האדם "יהב", לא אמרה נואש ופנתה לממונה במשרד התמ"ת לקבלת היתר רטרואקטיבי על סמך טענותיה שהעובדת גרמה לנזקים כספיים כבדים לחברה. הממונה החליטה לבדוק את הבקשה, למרות שכשהוגש ההיתר העובדת כבר פוטרה, ובסופו של דבר החליטה שלא להתיר לחברה לפטר את העובדת.

לאור דחיית הבקשה של הממונה הציע בית המשפט לחברת "יהב" לוותר על הערעור, אולם חברת כח האדם דחתה את הצעת בית המשפט הערעור ועמדה על ניהול ההליך בכל זאת.

בערעור שהתקיים בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה טענה החברה שהחלטת הממונה שגויה ועל בית המשפט לפסוק לביטול התביעה, כמו כן טענה החברה שהתובעת טענה שהיא אינה מעוניינת לחזור לעבוד אצלה, והתביעה היא לצורך הוצאת כספים ולא צדק.

עו"ד שלמה בכור, עורך דינה של העובדת טען שאין מקום לדון בהחלטת הממונה שנתקבלה כדין, כיוון שבית המשפט אינו משמש ערכאה נוספת להחלטת הממונה אלא בודק אם היא התקבלה כדין .

כב' השופטת אביטל רמון קפלן כתבה בפסק דינה, " בנסיבות המקרה שבנדון ולאור כל המבואר לעיל, אין זאת אלא שהממונה לא הייתה מוסמכת להעניק את ההיתר הרטרואקטיבי שהתבקש, וזאת אף אם הפיטורים היו שלא בקשר עם ההיריון ואף אם הייתה משתכנעת כי הפיטורים לא היו בקשר עם ההיריון וכי מכלול יחסי העבודה במקום וההליכים שהובילו לפיטורים מצדיקים את מתן ההיתר. אי לכך, ולאחר שנתנו דעתנו לנסיבות המיוחדות של הערעור שבנדון, אנו מחייבים את המערערת לשאת בהוצאות העובדת."
 
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין