עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> מידע מקצועי למעסיקים >> פיצוי למעסיקים בדרום


 

עורך דין דיני עבודה - פיצוי למעסיקים בדרום

פיצוי למעסיקים בדרום

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את התקנות למתן פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו עקב הלחימה בתקופת מבצע "עופרת יצוקה".

בהתאם לתקנות מנגנון הפיצוי יחול על עובדים המועסקים בעסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מהגבול עם רצועת עזה אשר לא הגיעו למקום עבודתם בהתאם להנחיות כוחות הביטחון.

כמו כן, יינתן פיצוי להורה שנעדר ממקום עבודתו עקב סגירת המוסד החינוכי של ילדו (עד גיל 14). פיצוי זה יינתן להורה אחד בלבד.

הפיצוי מותנה בכך שהמעסיק ישלם שכר בסיסי מלא וזכויות סוציאליות לעובדים שנעדרו בגלל המצב הביטחוני.

הפיצוי מתחלק לשלושה מסלולים, לפי בחירת המעסיק:

"מסלול שכר" – מעסיקים בדרום יוכלו לתבוע מהמדינה החזר עבור שכר עיבודה אותו שילם לעובדיו שנעדרו מעבודתם עקב הלחימה בדרום. ההחזר למעסיק יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד כאשר המעסיק ישלם לעובדיו את השכר.

"מסלול מחזורים" – מעסיקים בדרום יוכלו לתבוע מהמדינה החזר עקב ירידה במחזור העסקי בחודש ינואר בשל המצב הביטחוני. הפיצוי יחושב באמצעות השוואת המחזור העסקי בחודש ינואר 2008 לעומת המחזור בחודש ינואר השנה תוך ניכוי השפעות המצב הכלכלי.

"מסלול הוצאות"– מעסיקים בדרום יוכלו לתבוע מהמדינה פיצוי עקב הנזק התפעולי שנגרם לעסקם בשל המצב הביטחוני בדרום.

בנוסף להסדר זה אשר יחול על כלל המעסיקים בטווח האמור, יינתנו פתרונות ייעודיים למגזרים עסקיים שונים שפועלים באזור ונפגעו מהלחימה:

מפעילי אולמות אירועים ומלונאים – לאור ביטול ההזמנות עקב הלחימה בדרום בעלי אולמות אירועים ומלונאים יהיו זכאים לפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בחודשים פברואר ומרץ השנה בתנאי שיוכיחו את ביטול וצמצום ההזמנות.

חקלאים – מאחר שתהליך ההפקה של תוצרת חקלאית הוא ממושך והלחימה בדרום השפיעה על התפוקה העתידית הוחלט על מתן פיצוי מיוחד למגזר זה. גובה הפיצוי יתבסס על תפוקה ממוצעת ליום בשנת 2008 ויחושב לפי נוסחה מיוחדת.

קבלנים – קבלני בניין יהיו זכאים לפיצוי לפי מסלול שכר או לפי מסלול מיוחד עבור אובדן התפוקה. מידע נוסף על פיצוי זה יינתן בהמשך.

 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין