עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> פרטיות בקבלה לעבודה - גיוס עובדים באמצעות מכוני מיון

פרטיות בקבלה לעבודה - גיוס עובדים באמצעות מכוני מיון:


לאחרונה פורסמה הנחייה חדשה של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים אשר עוסקת בנושא תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון (להלן: "ההנחיה").

הנחיה זו קובעת את כללי המשחק בכל הנוגע להיבטי פרטיות של הליכי קבלה לעבודה בשלב גיוס עובדים למקום עבודה חדש או לתפקיד חדש במקום העבודה, ושימוש במידע שנאסף על המועמדים למשרה.

ההנחיה מבהירה את מעמדם של המעסיקים ומכוני המיון בכל הנוגע למידע שנאסף על המועמדים ומפרטת אלו שימושים רשאים המכונים לבצע במידע שנצבר אצלם, מה תוכן ההסכמה שהמכון נדרש לקבל מן המועמדים כתנאי לעיבוד המידע וכיצד על המכון לממש את זכותו של המועמד לעיון במידע שנאסף עליו ולתקנו.

ההנחיה קובעת, בין היתר, כי:

  • על כל מעביד ומכון מיון מטעמו החובה לאפשר למועמדים לעבודה שעברו מבחני מיון והתאמה לעיין, ללא תשלום, בחוות הדעת שנמסרה למעביד ובמקרים מסוימים אף לקבל לידם העתק מחוות הדעת. סירוב לחשוף את המידע בפני הנבחן ייעשה רק במקרים חריגים שנקבעו לצורך מניעת נזק חמור לבריאות הנבחן. יחד עם זאת בכפוף להסכמה מוקדמת של הנבדק ניתן להשמיט מחוות הדעת מספר נתונים חיוניים למניעת פגיעה במהימנות המבחנים או חשיפה של סודות מסחריים.
  • ההנחיה קובעת כי למכון המיון אין זכויות שימוש ו/או עיבוד במידע על המועמד, אלא לצרכיו ועל פי הגדרותיו של המעביד אשר שלח את המועמד לבדיקת המכון.
  • ההנחיה קובעת כי מכון המיון אינו רשאי להשתמש במידע אודות הנבחן למטרות נוספות לרבות איסור למסור המידע למעסיק פוטנציאלי אחר, אלא אם הנבדק נתן הסכמה מודעת ונפרדת לכל שימוש ושימוש במידע, לאחר שנמסרה לו הודעה מפורטת כנדרש בחוק.

·      עוד נקבע כי לאור חוסר הברירה שבפני מועמדים המבקשים להתקבל למקום עבודה אלא להסכים לביצוע מבדקים במכוני המיון אצל אותו הגורם אליו הפנה אותם המעביד, הסכמת המועמד יכולה להכשיר שימוש במידע אודותיו רק אם אותו שימוש עומד במבחן התכלית הראויה ובמבחני המידתיות.

·      ההנחיה אף מחייבת למחוק את המידע על המועמד, או להפוך אותו לאנונימי לחלוטין מיד כשהמידע אינו נחוץ למימוש המטרה לה הסכים המועמד.

יש לציין, כי למרות שמשרד המשפטים פרסם את ההנחיה בימים אלה, אין בהנחיה זו חדש, שכן לשיטת משרד המשפטים מדובר בהבהרות למעסיקים כיצד ליישם את הוראות חוק הגנת המידע. המשמעות היא שכבר כעת חלים ההוראות שפורסמו בהנחיה וכן רטרואקטיבית. לפי פרסומים שונים  ממשרד המשפטים נמסר כי המשרד יחל באכיפת החוק רק בעוד שלושה. עם התחלת האכיפה המשרד צפוי לקנוס מכונים ומעסיקים שלא יבצעו את ההנחיות בקנס מינהלי בגובה של כ- 15 אלף שקל.

לסיום נבקש לעדכן כי מספר מכוני מיון נערכו לנקיטת צעדים משפטיים כנגד הנחיית משרד המשפטים.

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין