עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> עדכוני פסיקה - קיזוז עלות קורס הכשרה

פסיקה של בית דין לעבודה

עדכוני פסיקה – קיזוז עלות קורס הכשרה משכר העובד

 
  1. לאחרונה ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה  בתל אביב- יפו  פסק-דין בתיק תע"א 8903-08 פורטל אלעד נ' מעגלי אבטחה בע"מ, הכולל התייחסות לעניין קיזוז עלות קורס הכשרה משכר אחרון של עובד, במקרה בו קיים הסכם עבודה בכתב בו התחייב העובד לעבוד למשך תקופה מסוימת.
  2. מדובר בעובד אשר הועסק כמאבטח אוניות לתקופה קצרה בת שלושה חודשים וחצי. טרם תחילת עבודתו בפועל עבר התובע קורס הכשרה של 5 ימים על חשבון החברה. בין הצדדים נחתם הסכם עבודה אשר קבע כי העובד יועסק בחברה לפחות משך תקופה של חצי שנה, ובמקרה של הפרת חובה זו כתוצאה מהתנהלות העובד, יחויב הוא בהשבת מלוא עלות הכשרתו למעסיקתו.
  3. לאחר כ- שלושה חודשי עבודה, פוטר העובד לאור עברות משמעת שבצע וחריגה מנהליה המקצועיים של החברה. עם פיטוריו קוזז משכרו האחרון סך של 4,500 ₪ בגין עלות הקורס בן נשאה הנתבעת כעולה מחשבונית שהוצגה בפני בית הדין.
  4. העובד הגיש תביעה לבית הדין בגין הפרשי שכר, גמול עבודה בשעות נוספות, החזר נסיעות, פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופיצויי הלנת השכר.
  5. במסגרת פסק הדין, נדחתה תביעת העובד על כל רכיביה, תוך שנקבע  כי לאור נסיבות פיטורי העובד, ועל אף שמדובר בסיום עבודה שנבע מהחלטת המעביד, החברה הייתה זכאית לקזז סך של 4,000 ₪ בגין עלות הקורס בו נשאה.
  6. למרות שמדובר בפסיקה של בית הדין האזורי, אשר איננה מחייבת, נראה כי ניתן לעשות שימוש בפסיקה זו ואף להתאים הסכמי העבודה ותהליכי קליטת עובדים וסיום העסקתם לעקרונות שנקבעו בפסק-הדין.

חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
כתמיד, אנו נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות ו/או הבהרות.
 
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין