עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> שוויון הזדמנויות אפליה מחמת מין

עדכוני פסיקה - שיוויון הזדמנויות בעבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה, הפלייה מחמת מין וחובת שימוע

     
 


בימים אלה פורסם פסק דין1  מסגרתו נידונה תביעתה של מזכירה במשרד עו"ד, אשר כארבעה חודשים לאחר תחילת עבודתה הודיעה על היותה בהריון. זמן קצר לאחר מכן נמסר לעובדת על פיטוריה מעבודתה במשרד.בעקבות הודעת הפיטורים פנתה העובדת לבית הדין בתביעה בה עתרה לחיוב המעביד בתשלום פיצוי בשל פיטוריה בתקופת ההיריון, ללא שימוע ובחוסר תום לב ולסעדים נוספים הנובעים מכך. מאידך טען המעביד כי העובדת פוטרה עקב כישוריה הלקויים וללא כל קשר להריונה. כתמיכה בטענה זו הציג המעביד נתונים שונים, לרבות נתונים אודות העסקת מספר רב של נשים במשרד עוה"ד.

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (מותב בראשות כבוד השופטת ד"ר גילצר-כץ אריאלה)  דחה את טענות החברה בקובעו מספר קביעות עקרוניות ביחס לחובות המוטלות על מעביד המעוניין לסיים העסקה של עובדת הרה.

כידוע, על-פי  סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988 נאסר על מעסיק להפלות בין עובדיו על פי קריטריונים שונים הנקובים בו. בין היתר קובע סעיף 2(א)(5) כי פיטורים מחמת הריון מהווים הפליה פסולה.  סעיף 9(א)(2) מעביר את נטל הראייה אל שכם המעסיק להוכיח שלא פעל בניגוד להוראות סעיף 2. יחד עם זאת, בכדי שיעבור נטל הראייה אל המעסיק, על העובד להראות שלא היה במעשיו או בהתנהגותו סיבה לפיטוריו.

בית-הדין פסק כי העובדה ששכר העובדת עלה לאחר כחודש וחצי שולל את טענת המעסיק בדבר "תפקוד לקוי" של העובדת. עוד נפסק כי מרגע שנודע למעסיק על הריון העובדת, החל הוא לפגוע בתנאי עבודתה וזאת שעה שעד למועד בו הודיעה העובדת על הריונה היה המעסיק שבע רצון מעבודתה.

לאור קביעות אלה בית הדין השית על המעסיק פיצוי מקסימאלי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסך של 50,000 ₪ (!!) ובנוסף פיצוי בגין אובדן הכנסה בתקופה שמיום הפיטורים ועד יום הלידה בסך 28,000 ₪ ופיצוי בגין עגמת נפש בסך 10,000 ₪ .

מעבר לכך פסק בית הדין כי לאור הפרת חובת השימוע – חרף תקופת העבודה הקצרה והיות המעסיק מעביד פרטי- יש לחייב המעביד בתשלום פיצוי בסך של 7,000 ₪.

בנוסף לסכומים נכבדים אלה, השית בית הדין על המעביד תשלום של 18,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין שכר טרחת עו"ד והוצאות בסך 5,000 ₪.

עיננו הרואות כי הפרת החובות החוקיות המוטלות על מעסיקים, ובפרט במקרה של פיטורי עובדת בהריון בניגוד להוראות הדין , עלול להטיל נטל כספי משמעותי על המעביד.

אנו שבים ומתריעים בפני מעסיקים לבחון היטב ההיבטים המשפטים של מעשיהם, וזאת בפרט לאור מגמת בתי הדין, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין נשוא חוזר זה, ובשורה ארוכה של פסקי דין קודמים.

יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.

 1  עב' (ת"א) 3437/08 אפרת כץ נגד משרד יצחק מיוחס ושות'- משרד עו"ד, פסק דין מיום 4.5.10, פורסם במאגרי המידע האלקטרוניים
 
 
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין