עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> שוויון הזדמנויות בעבודה

דיני עבודה - שוויון הזדמנויות בעבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 15) - תשס''ע - 2010

 
 
 
 1. ביום 28.6.2010 התקבל בכנסת תיקון מס' 15 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח -1998  (להלן: "התיקון לחוק", "החוק" בהתאמה).
 2. במסגרת התיקון שונו מספר סעיפים משמעותיים בחוק, לרבות:
  (א)    הפיכת נטלי ההוכחה במקרה של תביעה על הפליה של עובד או מועמד לעבודה והחלתו על המעסיק ולא על העובד במקרה בו העובד יוכיח כי המעביד דרש, במישרין או בעקיפין, מהעובד או מדורש העבודה מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה ;
  (ב)    יצירת חזקה בהליך פלילי ולפיה חזקה כי הנאשם עבר על הוראות הסעיף במקרה בו יוכח כי המעביד דרש, במישרין או בעקיפין, מהעובד או מדורש העבודה מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה ;
 3. מדובר בתיקון המהווה המשך ישיר למגמת בתי הדין לעבודה להעביר את נטלי ההוכחה על כתפיהם של מעסיקים במקרים בהם עלה בידי העובד/ת להצביע על תסמינים של אפליה.
 4. אנו ממליצים לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע לשאלות ולנתונים המוצגים בפני מועמדים לעבודה ולא להעלות שאלות אשר יש בהן ולו צל צילו של אפליה פסולה (הורות, מין, גזע, דת , נטייה מינית וכיו"ב).

יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 15), התש"ע -2010
 1. ביום 28.6.2010 התקבל בכנסת תיקון מס' 15 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח -1998  (להלן: "התיקון לחוק", "החוק" בהתאמה).
 2. במסגרת התיקון שונו מספר סעיפים משמעותיים בחוק, לרבות:
 3. (א)    הפיכת נטלי ההוכחה במקרה של תביעה על הפליה של עובד או מועמד לעבודה והחלתו על המעסיק ולא על העובד במקרה בו העובד יוכיח כי המעביד דרש, במישרין או בעקיפין, מהעובד או מדורש העבודה מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה ;
  (ב)    יצירת חזקה בהליך פלילי ולפיה חזקה כי הנאשם עבר על הוראות הסעיף במקרה בו יוכח כי המעביד דרש, במישרין או בעקיפין, מהעובד או מדורש העבודה מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה ;
 4. מדובר בתיקון המהווה המשך ישיר למגמת בתי הדין לעבודה להעביר את נטלי ההוכחה על כתפיהם של מעסיקים במקרים בהם עלה בידי העובד/ת להצביע על תסמינים של אפליה.
 5. אנו ממליצים לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע לשאלות ולנתונים המוצגים בפני מועמדים לעבודה ולא להעלות שאלות אשר יש בהן ולו צל צילו של אפליה פסולה (הורות, מין, גזע, דת , נטייה מינית וכיו"ב).

יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 1.  ביום 20.6.2010 נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים במסגרתו עודכן תעריף דמי ההבראה של עובדי המגזר הפרטיים והועמד על סך של 351 ₪ ליום הבראה.
 2. טרם פורסם צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי האמור, אך ניסיון העבר מלמד כי צו ההרחבה יפורסם בקרוב ויהיה בעל תחולה רטרואקטיבית.
 3. לנוחיותכם, להלן פירוט ימי ההבראה להם זכאים עובדים בהתאם לצו ההרחבה, למעט עובדים לגביהם חלות הוראות עדיפות:
 4. ותק עבודה בשנים    ימי ההבראה המגיעים לשנה
  1                                              5
  2-3                                          6
  4-10                                        7
  11-15                                     8
  16-19                                     9
  20 ואילך                                 10
 5. בהזדמנות זו נשוב ונציין כי דמי ההבראה משולמים רק לאחר השלמת שנת עבודה מלאה, וזאת בהתחשב בחלקיות המשרה בה מועסק העובד.
 6. אין האמור חל על עובדים לגביהם קיים הסכם או הסדר אחר שהוא עדיף על פני האמור לעיל.
יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.


 
כתמיד, אנו נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות ו/או הבהרות.
 
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין