עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> תחומי התמחות >> תאונות עבודה


 

עורך דין דיני עבודה - זכויות נפגע עבודה

זכויות נפגע עבודה מהמוסד לביטוח לאומי

זכויות נפגע עבודה מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 פרק ה' סעיפים 149-75.

עובד שנפגע עקב ותוך כדי עבודה, לרבות דרך לעבודה או ממנה או עובד אשר חלה במחלה אשר הוכרה כמחלת מקצוע והמוסד לביטוח לאומי מכיר בו כמי שנפגע בעבודה, זכאי לקבל מהביטוח לאומי גמלה או פיצוי , כדלקמן:


  1. התנאים להגשת תביעה לתאונת עבודה
תנאי הסף להכרה בתאונה כתאונת עבודה הינו שאותה תאונה ארעה בעבודה ו/או תוך כדי עבודה ו/או בדרך לעבודה או בחזרה ממנה (זאת בתנאי שלא הייתה סטייה מהותית מהדרך).
זמן העבודה כולל את זמני ההפסקות בעבודה וכן את זמני הארוחה.
במקריה בו סבור הנפגע כי הביטוח הלאומי טעה בקביעתו, כולל מקרה בו לא הכיר המוסד בפגיעה כתאונה עבודה וכן מקרה בו אחוזי הנכות אשר הוכרו אינם מספקים –יכול העובד הנפגע לפנות לבית הדין לעבודה.

  1.  דמי הפגיעה
עובד אשר נפגע במהלך העבודה והוא איננו כשיר לעבוד, הינו זכאי לקבל דמי פגיעה בשיעור של 75% מן השכר, אולם לא יותר מסכום התקרה הקבוע בחוק, וזאת למשך שלושה עשר שבועות (91 יום). חישוב השכר נעשה על ידי חלוקת הכנסת העובד בשלושת החודשים אשר קדמו לפגיעה ב- 90.
מדמי הפגיעה יש לנכות דמי ביטוח.
בעד יום הפגיעה ישולם לעובד שכר מלא.
עובדים עליהם חלים הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים אישיים הקובעים תנאים המטיבים מעבר לאמור, יהיו זכאים לקבלם.


  1. פיצוי בגין הנכות
במידה וכתוצאה מהפגיעה בעבודה נגרמה לעובד נכות, זכאי העובד היות מוזמן להופיע בפני ועדה רפואית והיא זו אשר תקבע את אחוזי הנכות שנגרמו לו. בהתאם לשיעור הנכות שנקבע זכאי הוא לפיצוי כספי כדלקמן:
    • במידה ונפסקה נכות בשיעור של 19%-9% זכאי העובד למענק  חד פעמי, כדלקמן: שכר עבודהX75%Xאחוזי הנכותX 43 חודשים.
    • במידה ונפסקה נכות בשיעור של 20% שכאי העובד לקצבה חודשית, כדלקמן: שכר עבודהX75%Xאחוזי הנכות. קצבה זו פטורה ממס והנפגע זכאי לקבל אותה גם אם ממשיך הוא לעבוד.
    • במידה ונפסקה דרגת נכות יציבה של 75% ומעלה העובד יהא זכאי לקבל בנוסף לקצבה החודשית, קצבה מיוחדת להחזקה האישית או לשיקום מקצועי וכן למענק בגין סידורים חד פעמיים אשר נובעים מנכותו.


  1. שיקום וריפוי
בנוסף לכך, המוסד לביטוח לאומי מסייע גם בטיפולים רפואיים וריפוי עקב התאונה. במידה והנכות אשר נגרמה אינה מאפשרת לנפגע להמשיך עבודתו במקצוע בו עבד הנפגע טרם התאונה, המוסד דואג לשיקום רפואי ומקצועי.


 

 

 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין