עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> שכר,חופשה,הבראה,דמי מחלה >> תקנות שכר המינימום לאנשים עם מוגבלויות


 

עו"ד דיני עבודה - תקנות שכר המינימום לבעלי מוגבלויות

תקנות שכר המינימום לאנשים עם מוגבלויות

מראשית חודש 11/06 משרד התמ"ת החל להפעיל את תקנות שכר המינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) התשס"ב - 2002.

הפעלת התקנות האמורות נועדה לסייע להגברת שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ולקידומם במקום עבודתם שאינו מפעל מוגן וכן להגן על עובדים מסוג זה מפני אי תשלום שכרם.

בהתאם לתקנות ניתן להתאים את שכר המינימום השעתי של עובד ליכולת עבודתו המופחתת באמצעות אבחון העובד שיעשה במקום העבודה וקביעת כושר עבודתו ביחס לעובדים באותו מקום עבודה.

את שירותי האבחון יספק המרכז לשיקום והכשרה מקצועית בבית חולים לוינשטיין .

במקביל, בכדי לקדם את אותו עובד תיבנה בסיוע משרד התמ"ת תוכנית המושתת על הכשרתו של העובד והעצמתו במקום העבודה.

משרד התמ"ת ילווה את הפרוייקט ויעמיד לרשות העובדים מענה טלפוני.

פניה בבקשה לקביעת שכר מינימום מותאם יכולה להיעשות על ידי העובד ו/או המועמד לעבודה או מורשה מטעמו.

בתקנות נקבעו ארבע מדרגות שונות לשכר המינימום , כדלקמן:

עובד בעל 75%-100% מיכולת העבודה הרגילה:
100% משכר המינימום
עובד בעל 50%-75% מיכולת העבודה הרגילה: 75% משכר המינימום
עובד בעל 25%-50% מיכולת העבודה הרגילה: 50% משכר המינימום
מתחת ל- 25% מיכולת העבודה הרגילה: 33.33% משכר המינימוםבתקופת הביניים בין הגשת הבקשה עד לקבלת החלטה ניתן לסכם עם העובד או מורשה מטעמו על שיעור שכרו בהתאם לדרגות האמורות.

כאשר ההחלטה שתתקבל תחול גם על התקופה שעד לקבלתה ובמידה ויהיו הפרשים יש להשיבם לעובד או למעביד.

יוער, כי התאמת שכר המינימום אין בה בכדי לגרוע מזכויות העובד  מכוח הסכם קיבוצי או חוזה עבודה החל עליו.
 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין