עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> שינויים בתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות

דיני עבודה - שכר מינימום

שינויים בתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות

 

1.כידוע חוק שכר מינימום והתקנות אשר הותקנו מכוחו קובעים כי עובד אשר הינו בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אשר מועסק או מיועד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהאוצר משתתף בתקציבו , זכאי לשכר עבודה מותאם (הפחות משכר המינימום), וזאת בהתאם לדרגת נכותו ולפי אישור אשר יינתן למעבידו מטעם המנהל הכללי של משרד התמ"ת.

2.מראשית חודש 11/06 משרד התמ"ת החל להפעיל את תקנות שכר המינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) התשס"ב - 2002.

3.הפעלת התקנות האמורות נועדה לסייע להגברת שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ולקידומם במקום עבודתם שאינו מפעל מוגן וכן להגן על עובדים מסוג זה מפני אי תשלום שכרם.

4.בהתאם לתקנות ניתן להתאים את שכר המינימום השעתי של עובד ליכולת עבודתו המופחתת באמצעות אבחון העובד שיעשה במקום העבודה וקביעת כושר עבודתו ביחס לעובדים באותו מקום עבודה.

5.את שירותי האבחון מספק המרכז לשיקום והכשרה מקצועית בבית חולים לוינשטיין .

6.במקביל, בכדי לקדם את אותו עובד נבנית בסיוע משרד התמ"ת תוכנית המושתת על הכשרתו של העובד והעצמתו במקום העבודה. פניה בבקשה לקביעת שכר מינימום מותאם יכולה להיעשות על ידי העובד ו/או המועמד לעבודה או מורשה מטעמו.

7.ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אישרה בתחילת חודש נובמבר 2009 את שינוי תקנות שכר מינימום לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת.  

8.להלן השינויים העיקריים שאושרו:

א) קביעת 6 מדרגות שכר מינימום מותאם במקום 3 מדרגות שנקבעו בתקנות הקיימות: בוועדה אושרו 6 מדרגות שכר מינימום מותאם ועוד מדרגה בגובה שכר מינימום מלא.  מדרגות שכר המינימום המותאם נעות בין 30% משכר המינימום הקבוע בחוק ל 80% ממנו בקפיצות של 10 אחוזים. כך למשל, עובד שנקבעה לו יכולת עבודה גבוהה מ 19% אחוזים ואינה עולה על 30%, בהשוואה לעובד ללא מוגבלות, יהיה זכאי לשכר מינימום מותאם בגובה של 30%, ומי שנקבעה לו יכולת עבודה מופחתת גבוהה מ 30% ושאינה עולה על 40%, יהיה זכאי לשכר מינימום מותאם בגובה של 40%, וכך הלאה. עובד שנמצאה לו יכולת עבודה העולה על 80% יקבל שכר מינימום מלא.

ב) שכרו של עובד, אשר הגיש בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם עד 30 ימים מתחילת העסקתו, יעודכן ליום קבלת ההחלטה בדבר השכר שנקבע נוסחן של התקנות טרם התיקון, קבע כי שכר המינימום המותאם שנקבע לעובד בעקבות האבחון יחול רטרואקטיבית מיום הגשת הבקשה לקביעת השכר המותאם, בין עם על המעסיק להוסיף שכר לעובד או שעל העובד להשיב כסף למעסיק, לפי העניין. הסדר זה ימשיך להיות בתוקף ככל שהעובד הגיש את הבקשה לשכר מינימום מותאם לאחר שלושים ימים מתחילת העסקה. ואולם, ככל שהעובד הגיש את בקשתו בתוך 30 ימים מיום תחילת העבודה, התיקון לתקנות מבטל את ההתחשבנות הרטרואקטיבית ומחייב תשלום של השכר המותאם שנקבע מיום קבלת ההחלטה. חשוב לציין כי כל עוד העובד לא מגיש את הבקשה לקביעת שכר מינימום מותאם הוא זכאי לשכר מינימום מלא על פי חוק.

ג) מסירת ההחלטה לעובד תיעשה בתוך 135 ימים מיום תחילת העסקתו, ובלבד שהגיש את הבקשה לפני שחלפו 90 ימים מתחילת ההעסקה. במקום שהחלטת המנהל בדבר השכר המותאם תינתן תוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה, כפי שהיה לפני השינוי, החלטה לגבי עובד המועסק במקום העבודה פחות מ- 90 ימים תינתן תוך 135 ימים. תיקון זה מיטיב עם העובד, אשר בראשית תקופת ההעסקה טרם הגיע למיצוי יכולת העבודה שלו. הארכת תקופת ההסתגלות של העובד למקום העבודה, לתפקיד ולדרישות ממנו, טרם ביצוע האבחון, תביא לביצועים ריאליים יותר של העובד בעת האבחון ובכך תיטיב לשקף את יכולת העבודה שלו בתפקיד נתון.

9.לנוחיותכם, מצ"ב נוסח התקנות אשר ייכנסו לתוקף תוך 30 יום ממועד פירסומן בילקוט הפרסומים.

10.נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות ו/או הבהרות.

 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין