עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> שכר,חופשה,הבראה,דמי מחלה >> חופשת חג


 

עורך דין דיני עבודה - חופשת חג

חופשת חג

 1. צו הרחבה להסכם מסגרת אשר פורסם בחודש יולי 2000 קובע כי עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי החג הבאים - 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

 2. ישנם חגים של דתות אחרות המוגדרים אף הם כימי חג: נוצרים זכאים ל- 9 ימים בשנה, מוסלמים זכאים ל- 11 ימים בשנה ודרוזים ל- 13 ימים בשנה. מי שאינו יהודי יכול לבחור האם לקבל כימי מנוחה את חגי דתו או את מועדי ישראל.

 3. עוד נקבע בצו כי עובד לא יהא זכאי לימי חג החלים בשבת ולפיכך עובדים שעתיים או יומיים אינם זכאים לפי הצו ההרחבה לתשלום עבור ימי חג החלים בשבת.

 4. עוד קובע צו ההרחבה כי עובד חודשי אינו זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג.

 5. צו ההרחבה אינו קובע הסדר לגבי אופן חישוב דמי החגים אולם בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה עובד יהא זכאי לדמי חג בשיעור השכר "הרגיל" אשר היה משולם אילו עבד בחג- זאת ללא החזרי הוצאות (נסיעות וכו') או תשלומים עבור שעות נוספות.

 6. ישנה פסיקה אשר קבעה כי על מעביד המפריש עבור העובד הפרשות סוציאליות (פנסיה, קרן השתלמות וכו') לכלול את התשלום בגין דמי החגים בשכר ממנו מופרשות אותן ההפרשות.

 7. הוראות אלו יחולו על כלל העובדים לרבות עובדים המוגדרים כ"זמניים" (ובלבד שהחלו עבודתם אצל מעבידם חודשים טרם החג) וכן על עובדי חברות כוח-אדם (אלא אם חלה הוראה אחרת המטיבה עמם).

 8. בערב החג אורך יום העבודה הינו שעה פחות מיום עבודה רגיל כאשר העובד זכאי לתשלום של יום עבודה מלא.

 9. מי שיבחר מרצונו לעבוד בחג דין עבודתו כדין עבודה בשבת ועבור עבודתו תשולם תוספת של 50% על השכר הרגיל המשולם לו. בהתאם לפסיקה מאוחרת של בית הדין הארצי לעבודה עובד אשר בחר מרצונו לעבוד בחג אינו זכאי לתשלום נוסף עבור ימי החג זאת משום שהעדפתו של העובד לעבוד בחגים מסכלת את הרציונל העומד בבסיס תשלום דמי החגים – זכות העובד למנוחה בימי החג מבלי ששכרו ייפגע כתוצאה מכך.

 10. ימי חול המועד נחשבים כימי עבודה רגילים על פי חוק אלא אם נקבעה הוראה אחרת המיטיבה עם העובד  - לרבות נוהג הקיים במקום העבודה.

 11. ישנם מעסיקים רבים המכריזים על חופשה מרוכזת בתקופת חול המועד. בהתאם לחוק חופשה שנתית, מעביד רשאי לעשות כן, בלבד שניתנה לעובדים הודעה מראש. בחופשה מרוכזת של 7 ימים ומעלה על המעביד להודיע על כך לעובדיו, בכתב, לפחות 14 ימים מראש. בחופשות קצרות יותר לא נקבעה חובה כאמור.

 12. יש לציין כי אין כל חובה חוקית להעניק לעובדים מתנות לחג אולם מרבית מקומות העובדה נוהגים להעניק לעובדיהם שי לחג.

 13. הוראות אלו חלות על כלל העובדים במשק – זאת במקרים בהם אין הוראה אחרת מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי המיטיבה עם העובד.
 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין